civilingeniør i urbant design
Kandidatuddannelse

Urban Design

På kandidatuddannelsen i Urban Design, der foregår på engelsk, får du indsigt i byudvikling og byplanlægning.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i urbant design
Andre betegnelser:
Urbant design
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

I undervisningen kombinerer du de arkitektoniske designkompetencer med ingeniørfaglig viden og får desuden viden om sociologiske forhold i en byudviklingsproces.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i fx private arkitektfirmaer, i kommuner og regioner med fokus på byplanlægning i praksis, i tegnestuer og i rådgivende ingeniørvirksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen i Urban Design arbejder du med midlertidige byudviklingsprojekter og mobilitet i byerne, lige som du lærer at udvikle projekter og strategier for byens kulturudvikling.

Med fokus på design får du indsigt i moderne byudvikling under hensyntagen til både klimaændringer og de lokale værdier.

Du lærer at arbejde med organisering af byggeudvikling og ændring af byrum, der kan give beboerne nye byområder og oplevelser.

Specialiseringer

Uddannelsen indeholder to specialiseringer:

  • Mobilitet og urbane studier, hvor du bl.a. lærer om den øgede fysiske mobilitet (trafik og transport med bl.a. bil, fly og tog), den øgede virtuelle mobilitet (mobiltelefoner og smarte transportsystemer) samt den øgede sociale mobilitet (turisme og migration)
  • Urban arkitektur, hvor du lærer om moderne byudvikling med fokus på design og forbedring af urbane miljøer under hensyntagen til lokale værdier

Udlandsophold og praktik

Der er mulighed for studieophold i udlandet og for praktikophold i Danmark eller i udlandet

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. eller cand.tech. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Urban Design.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Urban Design som en 2-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i arkitektur og design.

På uddannelsesstedets hjemmeside kan du læse mere om kandidatuddannelserne:

Adgangskrav - Urban Design, cand.tech.

For at blive optaget på kandidatuddannelsen (cand.tech.) i Urban Design skal du have en relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Arkitektur og design (AAU) med specialisering i arkitektur og Urban Design
  • Bygningsdesign (DTU)
  • Diplomingeniør – bygningsdesign (DTU)
  • By-, energi og miljøplanlægning (AAU)

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Adgangskrav - Urban Design, civilingeniør (cand.polyt.)

For at blive optaget på kandidatuddannelsen (cand.tech.) i Urban Design skal du have en relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Arkitektur og design (AAU) med specialisering i arkitektur og Urban Design
  • Bygningsdesign (DTU)
  • Diplomingeniør – bygningsdesign (DTU)
  • By-, energi og miljøplanlægning (AAU)

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Bemærk: Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i private arkitektfirmaer, i kommuner og regioner med fokus på byplanlægning i praksis, i tegnestuer og i rådgivende ingeniørvirksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og arkitektarbejde, design og planlægning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information