civilingeniør i urbant design
Kandidatuddannelse

Urban Design

På kandidatuddannelsen i Urban Design får du indsigt i byudvikling og byplanlægning. Uddannelsen er på engelsk.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i urbant design
Andre betegnelser:
Urbant design
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

I undervisningen kombinerer du de arkitektoniske designkompetencer med ingeniørfaglig viden og får desuden viden om sociologiske forhold i en byudviklingsproces.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i fx private arkitektfirmaer, i kommuner og regioner med fokus på byplanlægning i praksis, i tegnestuer og i rådgivende ingeniørvirksomheder.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen i Urban Design arbejder du med midlertidige byudviklingsprojekter og mobilitet i byerne, lige som du lærer at udvikle projekter og strategier for byens kulturudvikling.

Med fokus på design får du indsigt i moderne byudvikling under hensyntagen til både klimaændringer og de lokale værdier.

Du lærer at arbejde med organisering af byggeudvikling og ændring af byrum, der kan give beboerne nye byområder og oplevelser.

Specialiseringer

Uddannelsen indeholder to specialiseringer:

  • Mobilitet og urbane studier, hvor du bl.a. lærer om den øgede fysiske mobilitet (trafik og transport med bl.a. bil, fly og tog), den øgede virtuelle mobilitet (mobiltelefoner og smarte transportsystemer) samt den øgede sociale mobilitet (turisme og migration)
  • Urban arkitektur, hvor du lærer om moderne byudvikling med fokus på design og forbedring af urbane miljøer under hensyntagen til lokale værdier

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. eller cand.tech. afhængig af specialisering.

Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Urban Design with specialisation in Mobilities and Urban Studies) og Master of Science (MSc) in Engineering (Urban Design with specialisation in Urban Architecture)

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde. 

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold og praktik

Der er mulighed for studieophold i udlandet og for praktikophold i Danmark eller i udlandet

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Læs om

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i arkitektur og design.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i private arkitektfirmaer, i kommuner og regioner med fokus på byplanlægning i praksis, i tegnestuer og i rådgivende ingeniørvirksomheder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information