Bygningsteknik
Kandidatuddannelse

Bygningsteknik

Kandidatuddannelsen i bygningsteknik giver dig viden om bæredygtigt design, bygningskonstruktioner og fremtidens teknologier.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i bygningsteknik
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen har fokus på bæredygtig bygningskonstruktion og digitalt byggeri. Du lærer også om robotteknologi, 3D-print og projektudvikling.

Som færdiguddannet civilingeniør kan du finde job i såvel private som offentlige virksomheder. Det kan fx være hos arkitekter, rådgivende ingeniører, bygherrerådgivere, entreprenører eller offentlige forvaltninger.

 

 

Foto: Rasmus Hjortshøj

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen handler om udvikling og udnyttelse af fremtidens teknologi. Du lærer at løse tekniske og miljømæssige udfordringer inden for byggeri og arkitektur. Du får også kompetencer inden for digitalt design og byggeledelse. 

Specialiseringer

Du har mulighed for at vælge mellem to specialiseringer:

  • Konstruktionsteknik: Bred viden om bygninger og anlægskonstruktioner
  • Computational Design and Robotics for Engineering, Architecture and Construction Technology (CREATE): Fokus på programmering og bæredygtig design- og bygningsteknologi

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Civil Engineering).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem projektarbejde og teoretisk undervisning.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i bygningsteknik foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder med projekteringsopgaver med fokus både på design, grøn omstilling og konstruktion.

Du vil bl.a. kunne arbejde i rådgivende ingeniørfirmaer, arkitektfirmaer, entreprenørvirksomheder, produktionsvirksomheder eller i stat og kommuner. Du vil også kunne søge ansættelse på forskningsinstitutioner.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information