Civilingeniør i byggeri
Kandidatuddannelse

Civil and Architectural Engineering

Kandidatuddannelsen bygger videre på en bacheloruddannelse i byggeri eller bygningsdesign.

Fakta

Navn:
Civil and Architectural Engineering
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i byggeri
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen kvalificerer dig til at løse tekniske og designmæssige problemer omkring bygningsværker og -komponenter i samarbejde med arkitekter og designere. Du lærer at håndtere de stigende krav til byggeri inden for dit specialeområde, fx energi og indeklima, bærende konstruktioner geoteknik eller byggeledelse.

Som færdiguddannet civilingeniør kan du finde job i virksomheder som fx rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørfirmaer og i bygningselementindustrien. 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen handler om konstruktion af bygninger og bygningsdele. Du får detaljeret viden om centrale discipliner, metoder, teorier og begreber inden for byggeri, og du lærer at planlægge, lede og gennemføre projekter.

Uddannelsens første del omfatter en række grundkurser, der er fælles for alle uddannelsens specialiseringer samt kurser, der retter sig mod den enkelte specialisering. Centrale fag på uddannelsen er anvendt matematik og fysik.

Specialisering

Du kan specialisere dig inden for:

  • Bærende konstruktioner
  • Integreret energidesign
  • Construction Management
  • Tektonisk bygningsdesign

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science in Civil and Architectural Engineering.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og projektorienteret arbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bachelor- eller professionsbacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Aarhus Universitet (au.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aarhus Universitet (au.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i civil and architectural engineering foregår i:

 

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder med projekteringsopgaver med fokus både på design, modellering, test, udvikling og styring.

Du vil bl.a. kunne arbejde i rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørfirmaer, ejendomsselskaber og i bygningselementindustrien.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.