Artikel

Valget af kandidatuddannelse

Med en fuldført bacheloruddannelse har du mulighed for at søge optagelse på en kandidatuddannelse.

Strukturen med en 3+2-ordning - altså en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse - betyder, at du ikke automatisk fortsætter på en kandidatuddannelse, når du er færdig med din bacheloruddannelse. Du skal søge om at blive optaget.

Fold alle afsnit ud

Udbuddet af kandidatuddannelser

Der findes ikke en fælles oversigt over, hvilke kandidatuddannelser en bestemt bacheloruddannelse giver adgang til. Adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse er beskrevet på universiteternes egne hjemmesider under den enkelte kandidatuddannelse. Når du vil undersøge dine kandidatmuligheder, er det altså dér, du skal se.

Oversigt over kandidatuddannelserne

Alle universiteter har på deres hjemmeside en oversigt over kandidatuddannelserne, oftest også med forskellige sorteringsmuligheder, der gør det lettere at finde frem til de mest oplagte kandidatuddannelser. Mulighederne ligger inden for kandidatuddannelser, der fagligt set har en relevans i forhold til indholdet af din bacheloruddannelse. Hvis du fx har en humanistisk bacheloruddannelse, så vil du finde de fleste kandidatmuligheder inden for rækken af de humanistiske kandidatuddannelser.

En kandidatuddannelse kan være en direkte fortsættelse af en bacheloruddannelse, den kan være en specialisering i forhold til bacheloruddannelsens fagområder, eller den kan have en tæt faglig relevans til bacheloruddannelsen, men med et anderledes fagligt fokus.

Der findes dog også tværfaglige kandidatuddannelser, hvortil mange forskellige bacheloruddannelser kan give adgang.

Som studerende har du gode muligheder for at sammensætte din kandidatuddannelse ud fra dine særlige faginteresser og rettet mod bestemte jobprofiler.

Adgangskrav

Universiteterne fastlægger adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse i studieordningen for kandidatuddannelsen. Adgangskravene oplyses på universiteternes hjemmesider under den enkelte kandidatuddannelse. Du kan her finde information om:

  • Hvilke bacheloruddannelser, der er adgangsgivende
  • Hvilke bacheloruddannelser, der giver adgang, hvis du har taget bestemte fag inden for bestemte fagområder
  • Andre relevante bacheloruddannelser, der kan give adgang efter individuel vurdering

Det er det enkelte universitet, der afgør, om du kan optages på en given kandidatuddannelse. Andre vejledningsinstanser kan ikke tage stilling til det. Kontakt derfor universitetet om dine muligheder for optagelse.

Supplering

Supplering af en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse med henblik på at opfylde adgangskrav til en bestemt kandidatuddannelse er kun muligt i begrænset omfang. Hvis man er betinget optaget på en kandidatuddannelse, kan man supplere sin afsluttede bachelor- eller professionsbacheloruddannelse med op til 30 ECTS.

Se universiteternes egne hjemmesider

Det er det enkelte universitet, der fastlægger mulighederne for såvel betinget optagelse som for supplering til egne kandidatuddannelser. Du skal derfor se på universitetets hjemmeside eller henvende dig til universitetet, hvis du har behov for at supplere til en given kandidatuddannelse.

Retskrav og adgangsbegrænsning

Du vil efter en bestået bacheloruddannelse altid have et retskrav på at blive optaget på en kandidatuddannelse ud fra følgende kriterier:

  • Du skal søge inden ansøgningsfristen og påbegynde din kandidatuddannelse senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse
  • Bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen gennemføres ved samme universitet
  • Kandidatuddannelsen skal være den naturlige overbygning til bacheloruddannelsens fagområde

Retskravet gælder kun på det universitet, hvor du har taget din bacheloruddannelse. Det betyder dog ikke, at der ikke kan være mulighed for at blive optaget på en kandidatuddannelse på et andet universitet - men du har ikke krav på det, og det vil kun ske, hvis der er ledige pladser, efter at universitetets egne bachelorer med retskrav har fået en studieplads.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til mange kandidatuddannelser, og det er således ikke sikkert, at du bliver optaget, selv om du opfylder de formelle adgangskrav. Medmindre du altså har et retskrav på optagelse.

Hvorhen efter bacheloruddannelsen?

Det er ikke muligt at få et fuldt dækkende billede af, hvilke kandidatuddannelser du vil kunne søge optagelse på efter din bacheloruddannelse.

Ud over de kandidatuddannelser, som du har retskrav på, vil der ofte være andre kandidatuddannelser, som du under særlige faglige forudsætninger kan have adgang til. Det kan være kandidatuddannelser fra både det universitet, hvor du har taget din bacheloruddannelse, og kandidatuddannelser fra andre universiteter.

Forskellige adgangskrav

Adgangskravene varierer fra uddannelse til uddannelse og fra uddannelsessted til uddannelsessted; de kan også være forskellige fra år til år. Det er årsagen til, at der ikke findes en samlet oversigt. Som ansøger må du selv undersøge, om du opfylder adgangskravene til en ønsket kandidatuddannelse på uddannelsesstedets egen hjemmeside. Inden du kan gøre det, skal du have en idé om, hvilke kandidatuddannelser der kan være relevante for dig.

Se kandidatmuligheder i Uddannelseszoom

I værktøjet Uddannelseszoom kan du for hver bacheloruddannelse se de tre kandidatuddannelser, som flest studerende vælger at fortsætte på.

Hvis du fx vælger at sammenligne bacheloruddannelsen idræt på henholdsvis Københavns Universitet (KU) og på Aarhus Universitet (AU), vil du se, at bachelorer fra KU vælger at fortsætte på kandidatuddannelserne humanfysiologi på KU, idræt på KU og humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab på KU, mens langt de fleste bachelorer fra AU fortsætter på idræt på AU og nogle få på henh. idræt på SDU og humanfysiologi på KU. Du vil også kunne se, hvor mange procent af bachelorerne, der vælger at fortsætte på den enkelte kandidatuddannelse.

Denne mulighed har du for alle bacheloruddannelser.

Professionsbachelor

Professionsbachelorer har først og fremmest adgang til de kandidatuddannelser, der er målrettet professionsbachelorer. Sådanne kandidatuddannelser nævnes i uddannelsesartiklen om den enkelte professionsbacheloruddannelse her på ug.dk.

Nogle professionsbachelorer har dog også adgang til at søge ind på andre kandidatuddannelser. Disse muligheder fremgår af universiteternes egne hjemmesider.

Ingen professionsbachelorer har retskrav på at blive optaget på kandidatuddannelse.

Erhvervskandidatuddannelse

Erhvervskandidatuddannelse er en kandidatuddannelse, som kombineres med et job på minimum 25 timer om ugen. Målet er at give bachelorer en ny valgmulighed og skabe en bedre kobling mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedets behov.

En erhvervskandidatuddannelse er tilrettelagt på deltid og varer 4 år, men har samme indhold som en tilsvarende toårig kandidatuddannelse. 

Målgruppen

Målgruppen er personer, der er i relevant beskæftigelse mindst 25 timer ugentligt enten hos en privat eller offentlig arbejdsgiver eller som iværksætter med egen virksomhed. De faglige adgangskrav, som er fastsat for kandidatuddannelsen på heltid, skal desuden være opfyldt.

Økonomi

Erhvervskandidatuddannelserne er uden deltagerbetaling og uden mulighed for SU.

Uddannelsessteder

Uddannelsen til erhvervskandidat kan udbydes af universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Mere information

Den enkelte uddannelsesinstitution vælger selv, hvilke uddannelser der udbydes som erhvervskandidatuddannelser. Uddannelses- og Forskningsministeriet lister for hvert år de udbudte erhvervsuddannelser.

Ansøgning og ansøgningsfrister

Du søger om optagelse på kandidatuddannelse gennem den digitale ansøgningsportal. Vær opmærksom på, at du skal gennem et login, før du kommer til ansøgningsskemaet. Alle anbefales at logge ind med MitID.

Ansøgningsfristerne til kandidatuddannelser er:

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Tjek ansøgningsfristen til den ønskede kandidatuddannelse på det universitets hjemmeside, der udbyder uddannelsen.

Nogle uddannelser har studiestart to gange om året, andre kun i september. Hvilke det gælder, kan du se på universiteternes egne hjemmesider.

Engelsksprogede uddannelser har andre ansøgningsfrister. Se universiteternes hjemmesider.

Hvis du har brug for dispensation, fx i forbindelse med forsinkelse af bacheloruddannelsen, skal du henvende dig til universitetet.

Hvor mange kandidatuddannelser kan du søge?

De fleste universiteter har en grænse på 3-4 kandidatuddannelser, som man kan søge på samme universitet til samme studiestart. Ansøgningerne skal prioriteres.

Kandidatoptagelse er ikke koordineret universiteterne imellem. Du kan søge flere universiteter til samme studiestart og derfor blive optaget på flere uddannelser på én gang. Du skal give besked, hvis du ikke ønsker en tilbudt studieplads.

Kandidatreglen og ansøgning til ny uddannelse

Hvis du har fuldført en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser.

Du kommer bagerst i køen, hvis du søger ind på en ny uddannelse. Det gælder for ansøgning til både erhvervsakademi-, professionsbachelor-, bachelor- og kandidatuddannelser.

Få mere at vide

Vejledning omkring adgangskrav og optagelse på en kandidatuddannelse kan du få på det enkelte universitet. Andre vejledningsinstanser har ikke mulighed for at udtale sig om chancerne for optagelse.

Du kan læse om de enkelte kandidatuddannelser på ug.dk.

Økonomi

Kandidatuddannelser er SU-berettigede. Men du skal huske, at du skal søge SU til kandidatuddannelsen. Du får det ikke automatisk.

Hvis du søger ind på en kandidatuddannelse i direkte forlængelse af din bacheloruddannelse, får du SU i studiepausen mellem bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen under forudsætning af, at du overholder tidsfristen for ansøgning.