kandidat i bygningerns energidesign
Kandidatuddannelse

Building Energy Design

På kandidatuddannelsen Building Energy Design får du en bred forståelse for bygningers energiforhold i forhold til nybyggeri og renovering.

Fakta

Navn:
Building Energy Design
Andre betegnelser:
Bygningers energidesign
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig indsigt i økonomi, bygningsdrift og miljøvurdering, og du lærer om bl.a. energisystemer, indeklima samt ventilationsteknik.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i bl.a. rådgivende ingeniørvirksomheder, hos større ejendomsselskaber og kommuner, hvor du vil kunne løse opgaver som fx projektleder, energirådgiver eller driftsansvarlig.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen får du en sammenhængende viden om de problemstillinger, som byggesektoren står overfor i forbindelse med behovet for at reducere energiforbruget, implementere vedvarende energi og optimere bygningers drift.

Emner

Du lærer om bygningsfysik, beregning og modellering af bygningers energiforbrug, indeklima, tekniske installationer og vedvarende energisystemer.

På baggrund af viden om indeklima og energitransport i bygninger kombineret med viden om tekniske systemer bliver du i stand til at analysere og optimere bygningssystemer og dermed sikre en økonomisk bedre drift af bygninger.

Titel

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.tech.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Praktik og udlandsophold

Der er mulighed for praktikophold i en dansk eller en udenlandsk virksomhed eller et semester på et udenlansk eller andet dansk universitet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i building energy design foregår i:

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i fx danske og internationale rådgivende ingeniørvirksomheder, hos arkitekter, entreprenørvirksomheder, byggevareproducenter, energiforsyningsselskaber samt ved offentlige myndigheder og forskningsinstitutioner.

Som færdiguddannet vil du kunne varetage jobfunktioner som fx projektleder, specialist, energirådgiver og driftsansvarlig i både private og offentlige virksomheder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Ingeniørarbejde

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information