kandidat i bygningerns energidesign
Kandidatuddannelse

Building Energy Design

På den engelsksprogede kandidatuddannelse Building Energy Design får du en bred forståelse for bygningers energiforhold i forhold til nybyggeri og renovering.

Fakta

Navn:
Building Energy Design
Andre betegnelser:
Bygningers energidesign
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig indsigt i økonomi, bygningsdrift og miljøvurdering, og du lærer om bl.a. energisystemer, indeklima samt ventilationsteknik.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i bl.a. rådgivende ingeniørvirksomheder, hos større ejendomsselskaber og kommuner, hvor du vil kunne løse opgaver som fx projektleder, energirådgiver eller driftsansvarlig.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du en sammenhængende viden om de problemstillinger, som byggesektoren står overfor i forbindelse med behovet for at reducere energiforbruget, implementere vedvarende energi og optimere bygningers drift.

Indhold

Du lærer om bygningsfysik, beregning og modellering af bygningers energiforbrug, indeklima, tekniske installationer og vedvarende energisystemer.

På baggrund af viden om indeklima og energitransport i bygninger kombineret med viden om tekniske systemer bliver du i stand til at analysere og optimere bygningssystemer og dermed sikre en økonomisk bedre drift af bygninger.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk. Der er mulighed for praktikophold i en dansk eller en udenlandsk virksomhed eller et semester på et udenlansk eller andet dansk universitet.

Titel

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.tech.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Building Energy Design som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen Building Energy Design skal du have en relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse.

Følgende bacheloruddannelse giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Byggeri og anlæg

Professionsbacheloruddannelser, der giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Architectural Technology and Construction Management (bygningskonstruktør)
  • Technology Management and Marine Engineering (maskinmester)

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Yderligere adgangskrav på Aalborg Universitet

  • Du skal have matematik C eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i fx danske og internationale rådgivende ingeniørvirksomheder, hos arkitekter, entreprenørvirksomheder, byggevareproducenter, energiforsyningsselskaber samt ved offentlige myndigheder og forskningsinstitutioner.

Som færdiguddannet vil du kunne varetage jobfunktioner som fx projektleder, specialist, energirådgiver og driftsansvarlig i både private og offentlige virksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information