uddannelsen til diplomingeniør i bygning
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - bygning

På uddannelsen lærer du, hvordan du planlægger, projekterer, tegner og beregner fx bygge-­ og anlægsarbejde.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - bygning
Andre betegnelser:
Bygningsteknik, Bygningsingeniør, Byggeri og anlæg, Byggeri og infrastruktur
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du er med fra projektets start til byggeriet står færdigt. På uddannelsen lærer du om, hvordan man planlægger og beregner et bygge- og anlægsarbejde, udarbejder tilbud, indgår kontrakter samt planlægger og styrer arbejdets udførelse.

Du får også kendskab til områdets lovmæssige og administrative rammer.

Som færdiguddannet diplomingeniør kan du få job i fx et rådgivende ingeniørfirma, et entreprenørfirma, et forsyningsselskab eller en offentlig teknisk forvaltning. Du kan også læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På diplomingeniøruddannelsen inden for det byggetekniske område får du en grundlæggende faglig teoretisk viden om fagets teknikker og metoder.

Du lærer at beherske projektering, dvs. at udarbejde en plan for et større projekt af fx bygningskonstruktioner, bygningsinstallationer og anlægskonstruktioner.

Du får desuden viden om betydningen af den æstetiske udformning og om konstruktionernes sikkerhed og holdbarhed.

Uddannelsens indhold

De bygningstekniske områder består bl.a. af:

 • Digitale bygnings- og landskabsmodeller
 • Konstruktioner i træ, stål og beton
 • Styrkelære og beregning af belastninger
 • Materialelære
 • Bygningsenergi
 • Bygningsinstallationer
 • Indeklima
 • Vandforsyning og kloakering
 • Anlægskonstruktioner
 • Geoteknik
 • Vej- og jernbanebygning
 • Trafikteknik
 • Projektledelse og byggeprocesstyring
 • Klimatilpasning

I løbet af uddannelsen får du også undervisning i grundlæggende naturvidenskabelige fag som fx matematik og fysik.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem projektarbejde, forelæsninger og holdundervisning. Der er desuden indlagt ½ års praktik, som kan foregå enten i Danmark eller i udlandet.

Uddannelsen udbydes også på engelsk på VIA University College i Hosens.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt) og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Den engelsksprogede titel er Bachelor of Engineering.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Specifikke adgangskrav

 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi C eller bioteknologi A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangseksamen til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet

 • Engelsk B med mindst 3,0 i karaktergennemsnit eller engelsk A med mindst 2,0 i karaktergennemsnit eller godkendt engelsktest. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 5,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet

 • Engelsk B med mindst 3,0 i karaktergennemsnit eller engelsk A med mindst 2,0 i karaktergennemsnit eller godkendt engelsktest. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Aalborg Universitet

 • Matematik A med et karaktergennemsnit på mindst 4,0.
 • Engelsk B med mindst 3,0 i karaktergennemsnit eller engelsk A med mindst 2,0 i karaktergennemsnit eller godkendt engelsktest. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på VIA University College i Horsens

 • Engelsk B med mindst 3,0 i karaktergennemsnit eller engelsk A med mindst 2,0 i karaktergennemsnit eller godkendt engelsktest. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside. 

Bemærk om adgangskrav fra 2023

 • Fra optagelsen 2023 skal engelsk B være bestået med et karaktergennemsnit på mindst 2,0 på alle uddannelsessteder.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere i afsnittet Uddannelsesstart.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Følgende uddannelsessteder har også vinterstart:

 • Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
 • VIA University College, Horsens
 • Aarhus Universitet (AU)

Se mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Horsens, Lyngby/Ballerup, Odense, Aalborg og Aarhus.
 

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

På DTU hedder uddannelsen byggeri og infrastruktur og udbydes som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse.

Du kan specialisere dig inden for henholdsvis:

 • Bygningsinstallationer og energi
 • Bygningskonstruktioner
 • Anlægskonstruktioner
 • Byer og trafik
 • Forsyning og miljø
 • Bygge- og anlægsledelse

Uddannelsen har også vinterstart. Ønsker du at søge optagelse til studiestart i februar, skal du indsende et ansøgningsskema, som du kan finde på DTU's hjemmeside. Ved vinteroptaget er ansøgningsfristerne 1. december kl. 12 for kvote 1-ansøgere og 15. oktober for kvote 2-ansøgere.

Du kan læse mere om uddannelsen på uddannelsesstedets website: Byggeri og Infrastruktur ved DTU

 

Syddansk Universitet (SDU)

På SDU hedder uddannelsen bygningsteknik og udbydes som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse.

Du kan specialisere dig inden for henholdsvis:

 • Bygningskonstruktioner
 • Indeklima, energi og miljø
 • Vej- og anlægskonstruktioner
 • Planlægning, økonomi og byggeledelse

Bemærk: Der er ingen optagelse i februar.

Du kan læse mere om uddannelsen på uddannelsesstedets website: Bygningsteknik ved SDU

 

VIA University College, Horsens

På VIA University College hedder uddannelsen bygningsingeniør og udbydes som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse.

Du kan specialisere dig inden for henholdsvis:

 • Infrastruktur
 • Bæredygtig energi design
 • Anlæg- og geoteknik
 • Bærende konstruktioner

Uddannelsen udbydes også på engelsk med titlen Bachelor of Engineering, Civil Engineering.

Bemærk: Der studiestart i august og i januar. Ansøgningsfristen for begge studiestartsmåneder er 15. marts for kvote 2-ansøgere og 5. juli for kvote 1-ansøgere. Du kan søge på eventuelle ledige pladser frem til studiestart.

Læs mere på uddannelsesstedets website: Bygningsingeniør ved VIA University, Horsens

 

Aalborg Universitet (AAU) i Aalborg

På AAU i Aalborg hedder uddannelsen byggeri og anlæg og udbydes som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse.

Du kan specialisere dig inden for henholdsvis:

 • Bygge- og anlægskonstruktion
 • Indeklima og energi
 • Vand og miljø
 • Veje og trafik

Bemærk: Der er fri adgang til uddannelsen. Det betyder, at alle som opfylder adgangskravene, vil blive optaget.

Du kan læse mere om uddannelsen på uddannelsesstedets webiste: Byggeri og anlæg ved AAU

 

Aalborg Universitet (AAU) i Esbjerg

På AAU i Esbjerg hedder uddannelsen byggeri og anlæg og udbydes som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse.

Du kan specialisere dig inden for henholdsvis:

 • Bygge- og anlægskonstruktion
 • Maskindesign

Bemærk: Der er fri adgang til uddannelsen. Det betyder, at alle som opfylder adgangskravene, vil blive optaget.

Du kan læse mere om uddannelsen på uddannelsesstedets website: Byggeri og anlæg ved AAU i Esbjerg

 

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder bygning som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse. 

På diplomingeniøruddannelsen i Bygning kan du specialisere dig inden for:

 • Bærende konstruktioner: Bolig og industribyggeri, højhuse og broer
 • Energi og indeklimaEnergiforsyning, installationer og energirenovering
 • GeostatikHavnebygning og konstruktioner i jord
 • ByggeproduktionPlanlægning og byggeledelse
 • Miljøteknik (Urban Water): Vandforsyning, spilde- og regnvandssystemer og klimatilpasning
 • Infrastruktur (trafik): Anlæg af veje, jern- og letbaner

Bemærk: Der er studiestart både i februar og i august. Ansøgningsfristen for begge studiestartsmåneder er 15. marts for kvote 2-ansøgere og 5. juli for kvote 1-ansøgere. Hvis der er restpladser til vinterstart udbydes de med ansøgningsfrist 1. november.

Du kan læse mere om uddannelsen på uddannelsesstedets website: Bygning ved Aarhus Universitet

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus N (Sommerstart)AO
Aarhus N (Vinterstart)AO
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO
Professionshøjskolen VIA University College  
Horsens (Sommer- og vinterstart)AO
Horsens (Sommerstart, engelsk)AO
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO
Esbjerg (Sommerstart)AO
Danmarks Tekniske Universitet  
Ballerup (Sommerstart)5,5AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for planlægning, projektering og udførelse af bygge- og anlægsprojekter.

I et rådgivende ingeniørfirma kan du arbejde med dimensioneringsprocessen eller føre tilsyn og kontrol med et bygge- og anlægsprojekts opførelse.

I et entreprenørfirma kan du fx arbejde med byggeledelse, udarbejdelse af prisberegninger, arbejdsplanlægning, arbejdsmiljø og kvalitetssikring.

Du har også mulighed for at få arbejde inden for en offentlig teknisk forvaltning, hvor arbejdsopgaverne vil kunne bestå af byggesagsbehandling eller projektering inden for trafik og miljø.

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved bl.a. at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Hvis du ønsker at læse videre til civilingeniør, skal du under din diplomingeniøruddannelse vælge bestemte kurser.

Læs mere om uddannelser til civilingeniør.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne: www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Helle Jønsson Erhiamiatoe er 41 år, klejnsmed og bygningskonstruktør. Hun er ansat som designer...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.