civilingeniør i byggeledelse
Kandidatuddannelse

Byggeledelse og bygningsinformatik

På kandidatuddannelsen lærer du om alle faser i et byggeri fra idé om form og anvendelse til projektering, opførelse, administration, drift og vedligeholdelse.

Fakta

Navn:
Byggeledelse og bygningsinformatik
Andre betegnelser:
Construction Management and Building Informatics
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indsigt i såvel den tekniske side af sagen som den mere administrative. Du lærer at benytte it-redskaber til fx tidsstyring, ressourcestyring og kvalitetsstyring, ligesom du får ledelsesværktøjer til bl.a. styring og samarbejde.

Som færdiguddannet kan du finde jobmuligheder i entreprenørfirmaer, inden for bygherrerådgivning eller i den industri, der fremstiller bygningselementer.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen byggeledelse og bygningsinformatik foregår i et internationalt miljø og henvender sig til dig, der har en anden faglig baggrund end en ingeniøruddannelse, fx som bygningskonstruktør.

På uddannelsen får du indsigt i et byggeris faser, fra ideen opstår, og til det står færdigt. Efter første semester vælger du specialisering i enten byggeledelse eller bygningsinformatik.

Specialisering i byggeledelse

På specialiseringen i byggeledelse arbejder du med samspillet mellem projektering og udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner og med analyse og udvikling af systemer til styring og kvalitetssikring af produktion i relation til byggesektoren. Du undervises i emner som fx:

  • Organisation
  • Kommunikation
  • Samarbejde og relationer
  • Juridiske forhold
  • Økonomi
  • Projektledelse

Specialisering i bygningsinformatik

På specialiseringen i bygningsinformatik arbejder du med specifikation, design, implementering og evaluering af IKT-løsninger i byggebranchen.

Du lærer om byggebranchens forretningsprocesser, informationsbehov og kommunikationsanalyse, og du får viden om ledelse og tværfagligt samarbejde.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.tech.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og projektarbejde, der ofte er gruppebaseret.

Praktik og udlandsophold

Der er i løbet af uddannelsen mulighed for at tage et virksomhedsophold i enten Danmark eller udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bachelor- eller professionsbacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med kandidatuddannelsen har du mulighed for job i entreprenørvirksomheder, der er leverandører til bygge- og anlægssektoren. Du kan også finde jobmuligheder inden for bygherrerådgivning eller i virksomheder, der fremstiller præfabrikerede elementer til byggerier.

Arbejdsområder

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Anne Cecilie Lysbo på 36 år er bygningskonstruktør. Hendes opgave er at få samarbejdet mellem...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.