civilingeniør i byggeledelse
Kandidatuddannelse

Byggeledelse og bygningsinformatik

På kandidatuddannelsen lærer du om alle faser i et byggeri fra idé om form og anvendelse til projektering, opførelse, administration, drift og vedligeholdelse.

Fakta

Navn:
Byggeledelse og bygningsinformatik
Andre betegnelser:
Construction Management and Building Informatics
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indsigt i såvel den tekniske side af sagen som den mere administrative. Du lærer at benytte it-redskaber til fx tidsstyring, ressourcestyring og kvalitetsstyring, ligesom du får ledelsesværktøjer til bl.a. styring og samarbejde.

Som færdiguddannet kan du finde jobmuligheder i entreprenørfirmaer, inden for bygherrerådgivning eller i den industri, der fremstiller bygningselementer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen byggeledelse og bygningsinformatik foregår i et internationalt miljø og henvender sig til dig, der har en anden faglig baggrund end en ingeniøruddannelse, fx som bygningskonstruktør.

På uddannelsen får du indsigt i et byggeris faser, fra ideen opstår, og til det står færdigt. Efter første semester vælger du specialisering i enten byggeledelse eller bygningsinformatik.

Specialisering i byggeledelse

På specialiseringen i byggeledelse arbejder du med samspillet mellem projektering og udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner og med analyse og udvikling af systemer til styring og kvalitetssikring af produktion i relation til byggesektoren. Du undervises i emner som:

 • Organisation
 • Kommunikation
 • Samarbejde og relationer
 • Juridiske forhold
 • Økonomi
 • Projektledelse
 • Geoteknik
 • Risk management

Specialisering i bygningsinformatik

På specialiseringen i bygningsinformatik arbejder du med specifikation, design, implementering og evaluering af IKT-løsninger i byggebranchen. Du lærer om byggebranchens forretningsprocesser, informationsbehov og kommunikationsanalyse, og du får viden om ledelse og tværfagligt samarbejde.

Der er i løbet af uddannelsen mulighed for at tage et virksomhedsophold i enten Danmark eller udlandet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og projektarbejde, der ofte er gruppebaseret.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.tech.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder byggeledelse og bygningsinformatik som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse.

Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • Bygningskonstruktion (professionsbachelor)
 • Byggeri og anlæg (bachelor)
 • Bygning (diplomingeniør)

Du skal desuden opfylde følgende specifikke adgangskrav:

 • Matematik C (eller tilsvarende kvalifikationer)

Andre bachelor- eller professionsbacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med kandidatuddannelsen har du mulighed for job i entreprenørvirksomheder, der er leverandører til bygge- og anlægssektoren. Du kan også finde jobmuligheder inden for bygherrerådgivning eller i virksomheder, der fremstiller præfabrikerede elementer til byggerier.

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Anne Cecilie Lysbo på 36 år er bygningskonstruktør. Hendes opgave er at få samarbejdet mellem...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.