maskinteknik civilingeniør
Kandidatuddannelse

Mekanik

Du lærer at designe mekaniske konstruktioner og løse problemer i alt fra simple apparater til højteknologiske produkter som robotter og vindmøller.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i maskinteknik
Andre betegnelser:
Mechanical Engineering
Mulighed for erhvervskandidat:
Ja
Varighed:
2 år (4 år ved erhvervskandidat)
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen får du stor viden om produktudvikling, teknisk analyse og mekanisk design. Derudover er der fokus på velfærdsteknologi, bæredygtighed og produktion.

Som færdiguddannet kan du arbejde med udvikling og analyse af avancerede mekaniske produkter, fx i en forsknings- og udviklingsafdeling.

Uddannelsen kan tages flere steder, og der kan derfor være forskellige adgangskrav og specialiseringer. Læs mere på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen handler om design og udvikling af alt fra bordben til kaffemaskiner. Du lærer også at udvikle dine egne konstruktioner, såsom robotter eller vindmøller. 

Uddannelsen kombinerer teoretiske kurser og praktisk projektarbejde. Der er mulighed for at være en del af en projektgruppe og arbejde med løsninger til reelle udviklingsprojekter sammen med virksomheder. Uddannelsen henvender sig derfor til dig, der kan lide at fordybe dig i teori og gerne vil være specialist. 

Fag

Du vil have fag inden for områder som:

  • Programmering
  • Statistik
  • Mekanik
  • Robotteknologi
  • Numerisk analyse

Erhvervskandidatuddannelse

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udbyder også uddannelsen som en erhvervskandidatuddannelse. En erhvervskandidatuddannelse er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Uddannelsen retter sig mod personer, der er i beskæftigelse, og er ikke SU-berettiget.

Læs mere

Erhvervskandidatuddannelse på DTU (dtu.dk)

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Civil Engineering).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem projektarbejde, holdundervisning og forelæsninger.

Udlandsophold og praktik

På tredje semester er der mulighed for udlandsophold og praktik.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde som ingeniør, projektleder eller forsker. Det kan fx være i rådgivende ingeniørfirmaer eller i produktionsvirksomheder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information