Kandidatuddannelse

Mekanik

På den engelsksprogede uddannelse lærer du at løse problemstillinger inden for konstruktion, energi- og materialeoptimering af fx vindmøller, køretøjer og robotter.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i mekanik
Andre betegnelser:
Mechanical Engineering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

Du får et solidt kendskab til faststofmekanik, fluidmekanik, dynamik og termodynamik. Det omfatter såvel analytiske som numeriske beregningsmetoder, der bruges i mange forskellige industrier, fx i maskin-, komposit- og materialeindustrien samt i medicoindustrien og den elektroniske industri. Du lærer at udvikle og bruge den nyeste teknologi og de nyeste beregningsværktøjer inden for fagområdet.

Som færdiguddannet har du en lang række jobmuligheder med udvikling og forskning både i danske og udenlandske udvikling- og produktionsvirksomheder samt i rådgivende ingeniørfirmaer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig kompetencer til at løse konkrete ingeniørtekniske og forskningsmæssige problemstillinger på det maskintekniske område. Du får indgående kendskab til de grundlæggende discipliner inden for mekanik samt mulighed for at specialisere dig inden for de enkelte mekaniske discipliner

Metoder til beregning

Der undervises i metoder til beregning og simulering af konstruktioner, der i størrelse spænder fra det mikromekaniske område, som fx overfladebelægninger, elektroniske komponenter og biologisk materiale, til store kraftbærende konstruktioner som køretøjer og vindmøller. Gennem studiet er der fokus på anvendelse og indlæring af metoder og værktøjer, der direkte kan bruges i det kommende arbejde som civilingeniør i industrien eller som forsker.

Uddannelsens første år

Første år på uddannelsen består af grundkurser og specialiserede studiepakker. Du følger grundkurserne sammen med alle studerende på uddannelsen, inden du vælger at specialisere dig.

Uddannelsens andet år

På andet år kombinerer du de specialiserede studiepakker med et valgfrit program, som sammensættes individuelt under vejledning.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kurser og projektorienteret arbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Mechanical Engineering.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniørruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder mekanik som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i mekanik.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en teknisk videnskabelig bacheloruddannelse i maskinteknik eller mekanik fra et dansk universitet. Der stilles desuden krav om særlige kompetencer i matematik.

En diplomingeniøruddannelse i maskinteknik kan også give adgang til kandidatuddannelsen under forudsætning af, at du kan dokumentere faglige kompetencer med mindst 60 ECTS inden for maskinteknik og mekanik.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for produktion, udvikling og forskning i fx industrivirksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information