civilingeniør i mekanik
Kandidatuddannelse

Mekanik

På den engelsksprogede uddannelse i mekanik lærer du at løse ingeniørvidenskabelige problemstillinger på det maskintekniske område, fx inden for konstruktion, energi- og materialeoptimering af vindmøller, køretøjer og robotter.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i mekanik
Andre betegnelser:
Mechanical Engineering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

Du får et solidt kendskab til faststofmekanik, fluidmekanik, dynamik og termodynamik. Det omfatter såvel analytiske som numeriske beregningsmetoder, der bruges i mange forskellige industrier, fx i maskin-, komposit- og materialeindustrien samt i medicoindustrien og den elektroniske industri. Du lærer at udvikle og bruge den nyeste teknologi og de nyeste beregningsværktøjer inden for fagområdet.

Som færdiguddannet har du en lang række jobmuligheder med udvikling og forskning både i danske og udenlandske udvikling- og produktionsvirksomheder samt i rådgivende ingeniørfirmaer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig kompetencer til at løse konkrete ingeniørtekniske og forskningsmæssige problemstillinger på det maskintekniske område. Du får indgående kendskab til de grundlæggende discipliner inden for mekanik samt mulighed for at specialisere dig inden for de enkelte mekaniske discipliner

Der undervises i metoder til beregning og simulering af konstruktioner, der i størrelse spænder fra det mikromekaniske område, som fx overfladebelægninger, elektroniske komponenter og biologisk materiale, til store kraftbærende konstruktioner som køretøjer og vindmøller. Gennem studiet er der fokus på anvendelse og indlæring af metoder og værktøjer, der direkte kan bruges i det kommende arbejde som civilingeniør i industrien eller som forsker.

I løbet af uddannelsen får du bl.a. undervisning i følgende fag:

 • Kontinuummekanik
 • Finite Element Analysis (metode til reduktion af omkostninger ved produktudvikling)
 • Vibrationer
 • Optimering

Du kan under uddannelsen vælge emner inden for fx:

 • Bjælker og plader
 • Brudmekanik og udmattelse
 • Kompositmaterialer, plasticitet og nanomaterialer
 • Dynamik af maskiner og strukturer, køretøjsdynamik og numerisk dynamik
 • Robotteknologi, sensor og kontrolteknologi
 • Fluid dynamik, CFD, turbulensteori
 • Termodynamik og varmetransmission
 • Ulineær Finite Element Analyse
 • Vindenergi, turbomaskiner

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kurser og projektorienteret arbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk, medmindre der kun er dansktalende tilstede.

Uddannelsens engelske betegnelse er Mechanical Engineering.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniørruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder mekanik som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en teknisk bachelor- eller diplomingeniøruddannelse inden for maskinområdet, fx diplomingeniør i maskinteknik. Der stilles desuden krav om særlige kompetencer i matematik. Læs mere på www.au.dk.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Har du en anden tilsvarende relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for produktion, udvikling og forskning i fx industrivirksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information