Kandidatuddannelse

Mekanik

Du lærer at løse problemstillinger inden for konstruktion, energi- og materialeoptimering af fx vindmøller, køretøjer og robotter. Uddannelsen er på engelsk.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i mekanik
Andre betegnelser:
Mechanical Engineering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

Du får et solidt kendskab til faststofmekanik, fluidmekanik, dynamik og termodynamik. Det omfatter både analytiske og numeriske beregningsmetoder, der bruges i mange forskellige industrier.

Du lærer at udvikle og bruge den nyeste teknologi og de nyeste beregningsværktøjer inden for fagområdet.

Som færdiguddannet har du jobmuligheder med udvikling og forskning i udvikling- og produktionsvirksomheder samt i rådgivende ingeniørfirmaer.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig kompetencer til at løse konkrete ingeniørtekniske og forskningsmæssige problemstillinger på det maskintekniske område. 

Du får indgående kendskab til de grundlæggende discipliner inden for mekanik samt mulighed for at specialisere dig inden for de enkelte mekaniske discipliner.

Metoder til beregning

Der undervises i metoder til beregning og simulering af konstruktioner, der i størrelse spænder fra det mikromekaniske område, som fx overfladebelægninger, elektroniske komponenter og biologisk materiale, til store kraftbærende konstruktioner som køretøjer og vindmøller.

Gennem studiet er der fokus på anvendelse og indlæring af metoder og værktøjer, der direkte kan bruges i det kommende arbejde som civilingeniør i industrien eller som forsker.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Mechanical Engineering.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kurser og projektorienteret arbejde i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Læs om

AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Mekanik.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for produktion, udvikling og forskning i fx industrivirksomheder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information