Uddannelsen til Management in Building Industry
Kandidatuddannelse

Byggeledelse

Kandidatuddannelsen giver dig bred viden om byggebranchen som helhed, lige fra projektering, planlægning, økonomistyring til sikkerhedsopsyn.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i byggeledelse
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig indblik i alle byggeriets faser - fra idé til projektering, opførelse, drift og vedligehold. Ud over de tekniske fagområder omfatter uddannelsen fagområder som organisation, projektledelse, arbejdsmiljø, logistik og informationsteknologi. Der er fokus på helheden i både byggeprojektet og dets forløb.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du have mulighed for at arbejde med bl.a. projektledelse, rådgivning, økonomistyring og organisation inden for virksomheder og videnscentre i byggebranchen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du lærer på uddannelsen om de faser i et byggeri, som en bygningsingeniør kan være involveret i. Det gælder både de tekniske aspekter og de mere administrative opgaver som organisation, projektledelse, arbejdsmiljø, logistik og it.

Uddannelsen giver mulighed for tæt samarbejde med erhvervslivet, og du opnår lederkompetencer gennem opbygning af et ledelsessystem, som skal tilpasses den enkelte opgave.

Emner

Uddannelsen omfatter emner som fx:

  • Projektering og udførelse af bygningskonstruktioner, herunder bl.a. rammebetingelser, tidsplaner og tidsforbrug
  • Projektledelse, herunder planlægning, strategi, økonomistyring, ledelse, organisation og samarbejde
  • Ledelsessystemer i byggeriets virksomheder
  • Udvikling af avancerede kvalitets- og projektstyringssystemer
  • Informationsteknologi og bygningsmodellering

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, laboratoriearbejde, øvelsestimer og problemorienteret projektarbejde i grupper. Du har mulighed for et virksomheds- eller studieophold i Danmark eller udlandet.

Titel

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder byggeledelse som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

En bachelor- eller diplomingeniøruddannelse i byggeri og anlæg med specialisering i bygge- og anlægskonstruktion fra AAU giver adgang til kandidatuddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i brancher som bygherrerådgivere, arkitektfirmaer, rådgivende ingeniører, entreprenørvirksomheder, byggekompletteringsvirksomheder og materialeleverandører. 

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information