Uddannelsen til Management in Building Industry
Kandidatuddannelse

Byggeledelse

Kandidatuddannelsen giver dig bred viden om byggebranchen som helhed, lige fra projektering, planlægning, økonomistyring til sikkerhedsopsyn.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i byggeledelse
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig indblik i alle byggeriets faser - fra idé til projektering, opførelse, drift og vedligehold. Ud over de tekniske fagområder omfatter uddannelsen fagområder som organisation, projektledelse, arbejdsmiljø, logistik og informationsteknologi. Der er fokus på helheden i både byggeprojektet og dets forløb.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du have mulighed for at arbejde med bl.a. projektledelse, rådgivning, økonomistyring og organisation inden for virksomheder og videnscentre i byggebranchen.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du lærer på uddannelsen om de faser i et byggeri, som en bygningsingeniør kan være involveret i. Det gælder både de tekniske aspekter og de mere administrative opgaver som organisation, projektledelse, arbejdsmiljø, logistik og it.

Uddannelsen giver mulighed for tæt samarbejde med erhvervslivet, og du opnår lederkompetencer gennem opbygning af et ledelsessystem, som skal tilpasses den enkelte opgave.

Emner

Uddannelsen omfatter emner som fx:

  • Projektering og udførelse af bygningskonstruktioner, herunder bl.a. rammebetingelser, tidsplaner og tidsforbrug
  • Projektledelse, herunder planlægning, strategi, økonomistyring, ledelse, organisation og samarbejde
  • Ledelsessystemer i byggeriets virksomheder
  • Udvikling af avancerede kvalitets- og projektstyringssystemer
  • Informationsteknologi og bygningsmodellering

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, laboratoriearbejde, øvelsestimer og problemorienteret projektarbejde i grupper.

Praktik og udlandsophold

Du har mulighed for et virksomheds- eller studieophold i Danmark eller udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (AAU)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i brancher som bygherrerådgivere, arkitektfirmaer, rådgivende ingeniører, entreprenørvirksomheder, byggekompletteringsvirksomheder og materialeleverandører. 

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information