kandidat i ledelse og informatik i byggeriet
Kandidatuddannelse

Ledelse og informatik i byggeriet

På kandidatuddannelsen får du et grundigt kendskab til muligheder og betingelser for digitalisering i byggeriet.

Fakta

Navn:
Ledelse og informatik i byggeriet
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får en forståelse af såvel relationer mellem it-teknologi, byggeorganisationer og byggeteknologi som af digitaliseringens muligheder og betydning for den samlede byggeproces.

Uddannelsen giver jobmuligheder på tegnestuer, i rådgivningsfirmaer, entreprenørvirksomheder, ejendomsselskaber, organisationer og statslige og kommunale forvaltninger.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen i ledelse og informatik i byggeriet handler om byggeprocessers organisering, samfundsmæssige krav til byggeriet, byggeteknologi, og om hvordan kommunikations- og informationsteknologier kan påvirke og kvalificere byggeriet.

Emner

Du får bl.a. undervisning i følgende emneområder:

  • Byggeri
  • Kommunikations- og informationsteknologi
  • Organisation og styring
  • Ledelse og koordinering
  • Innovation
  • Byggeteknologiske processer

Du lærer om byggeriets organisation og kommunikationsprocesser samt om teknologi og udviklingsprogrammer i forbindelse med fx industrialisering, bæredygtigt byggeri, forretningsudvikling og værdibaseret ledelse.

Du får også indsigt i bygningsinformatiksystemer og deres struktur og anvendelighed i forskellige opgaveløsninger, herunder bl.a. til planlægningsopgaver, innovation og byggestyring.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.tech.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, studenteroplæg og selvstudier under vejledning af fagets lærere.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med kandidatuddannelsen vil du typisk kunne arbejde som koordinator, projektleder, projekteringsleder eller udviklingsleder i byggeriet. Det kan fx være på tegnestuer, i rådgivningsfirmaer, entreprenørvirksomheder, ejendomsselskaber, organisationer og statslige og kommunale forvaltninger.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information