kandidat i ledelse og informatik i byggeriet
Kandidatuddannelse

Ledelse og informatik i byggeriet

På kandidatuddannelsen får du et grundigt kendskab til muligheder og betingelser for digitalisering i byggeriet.

Fakta

Navn:
Ledelse og informatik i byggeriet
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får en forståelse af såvel relationer mellem it-teknologi, byggeorganisationer og byggeteknologi som af digitaliseringens muligheder og betydning for den samlede byggeproces.

Uddannelsen giver jobmuligheder på tegnestuer, i rådgivningsfirmaer, entreprenørvirksomheder, ejendomsselskaber, organisationer og statslige og kommunale forvaltninger.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i ledelse og informatik i byggeriet handler om byggeprocessers organisering, samfundsmæssige krav til byggeriet, byggeteknologi, og om hvordan kommunikations- og informationsteknologier kan påvirke og kvalificere byggeriet.

Du får bl.a. undervisning i følgende emneområder:

  • Byggeri
  • Kommunikations- og informationsteknologi
  • Organisation og styring
  • Ledelse og koordinering
  • Innovation
  • Byggeteknologiske processer

Du lærer om byggeriets organisation og kommunikationsprocesser samt om teknologi og udviklingsprogrammer i forbindelse med fx industrialisering, bæredygtigt byggeri, forretningsudvikling og værdibaseret ledelse.

Du får også indsigt i bygningsinformatiksystemer og deres struktur og anvendelighed i forskellige opgaveløsninger, herunder bl.a. til planlægningsopgaver, innovation og byggestyring.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, studenteroplæg og selvstudier under vejledning af fagets lærere.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.tech.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder ledelse og informatik i byggeriet som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse.

En uddannelse til bygningskonstruktør eller en bachelor- eller diplomingeniøruddannelse inden for bygge- og anlægsområdet giver adgang til kandidatuddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med kandidatuddannelsen vil du typisk kunne arbejde som koordinator, projektleder, projekteringsleder eller udviklingsleder i byggeriet. Det kan fx være på tegnestuer, i rådgivningsfirmaer, entreprenørvirksomheder, ejendomsselskaber, organisationer og statslige og kommunale forvaltninger.

Du kan også arbejde som selvstændig konsulent.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for de nyuddannede i perioden 2013-2015.

Den største gruppe af de meget få nyuddannede (under 30) har fået beskæftigelse i branchen Arkitekter og rådgivende ingeniører.

De resterende er beskæftiget i 13 brancher, herunder Byggeentreprenører og Bygningsfærdiggørelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information