Foto af Energiingeniør
Job

Energiingeniør

Som energiingeniør beskæftiger man sig med udvikling, planlægning og drift af bæredygtige energisystemer.

Fakta

Arbejdssteder:
Rådgivende ingeniørfirmaer, Offentlige og private forsyningsselskaber, Private virksomheder
Stillingsbetegnelser:
Energiingeniør, Energikonsulent, Olie- og gasingeniør, Energikonsulent, Energirådgiver, Mineingeniør

Både når det gælder el, olie og gas, andre brændselskilder og når det handler om distribution gennem net til forbrugerne.

Energiingeniører fungerer også som rådgivere for både investorer i energisektoren, offentlige myndigheder og private forbrugere.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Foto af energiingeniør
Kraft - Det er enorme kræfter, en energiingeniør arbejder med.

Energiingeniører arbejder med energiforsyningen i det moderne samfund i bredeste forstand. Det gælder både de traditionelle energiområder, el, olie, gas og fjernvarme og de nye energikilder som fx vindkraft, biobrændsel, bølgeenergi mv.

Moderne energiforsyning handler i høj grad om udvikling af nye energiteknologier og energisystemer, der optimerer ressourcerne og tager hensyn til miljøet.

Energiingeniørers opgaver handler om at analysere nye energiteknologier og forske i energiressourcer, samt lave bæredygtighedsvurdering af energiformer og deres omsætning.

Afhængig af uddannelse arbejder energiingeniørerne med udnyttelse af elektrisk energi, elektriske anlæg og højspændingsteknik, vindmølleteknologi, effektelektronik og elektriske drivsystemer. De kan også arbejde med mekanisk og termisk energi, biobrændsler eller med brændselsceller og brintteknologi.

Andre arbejder med forsyningen af energi til forbrugerne eller med energibesparelser i produktion og forbrug af energi. Nogle ingeniører arbejder med undersøgelse og forbedring af indeklima eller med miljøkontrol og miljøledelse i det offentlige.

Andre arbejder med håndtering af husholdningsaffald eller kemisk affald.

Inden for energibranchen arbejdes projektorienteret uafhængigt af, hvilken virksomhed man er ansat i.

I udviklingsfasen arbejder man med de enkelte energiteknologiers betydning i forhold til miljøpåvirkning, energimarkedsforhold og teknisk indpasning.

En energiingeniør kan fx stå som projektleder for et vindmølleparkprojekt. I projekteringsfasen analyseres behovet for en vindmøllepark. Der laves computersimulationer af parken for at kunne lave beregninger af bl.a. tab i forsyningsnettet.

Senere skal der indhentes tilbud på materiel og holdes møder med bygherrer og installatører, så projektet kan sættes i gang.

Når projektet er færdigt, skal det sættes i drift. Ingeniøren overvåger igangsættelsen af projektet, tager prøver, sørger for at alt bliver sat rigtigt sammen eller finde grunden til fejlene, når de opstår, så de kan udbedres.

Energiingeniører indgår også i drift og vedligeholdelse af energianlæg. Energiingeniøren beregner effekten af energiproduktionen, finder fejlene, helst før de sker, og sørger for, at det el, der bliver produceret, bliver koblet ordentligt på det samlede forsyningsnet.

Nogle arbejder i et kontrolrum med overvågning af fx netstationer og transformerstationer og sikrer stabil drift af energiforsyningen.

Energiingeniører arbejder med forskning og udvikling, projektering, rådgivning eller salg og ledelse.

Energiingeniører arbejder desuden som rådgivende med bæredygtighed, alternativ energi, vvs-installationer, energiberegninger, isolering og byggeteknologi.

Som konsulent rådgiver de kunder om energisystemer, laver avancerede beregninger og udformer rapporter. Konsulenterne tager desuden ud og laver fejlberegninger og tager prøver på kabler, ledninger, rør eller på kraftværker.

Rådgivning inden for energiforsyning i boliger og andet byggeri, kan varetages af konsulenter med en akademiuddannelse som Energiteknolog.

Arbejdsplads

Energiingeniører er ansat i virksomheder, der udvikler bæredygtige energiteknologier, energiselskaber eller offentlige energimyndigheder. Desuden er de ansat i rådgivende ingeniørfirmaer, på kraftværker eller i rådgivende firmaer.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Varmekonsulent41.272 kr.-33.751 kr.
Miljøingeniør38.820 kr.-37.796 kr.
Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer 44.113 kr.--
Ingeniørarbejde inden for elektricitet42.564 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

En del energiingeniører har selvstændig virksomhed som rådgivende ingeniører. Andre starter egen produktionsvirksomhed. Oplysning om etableringsvilkår m.v. kan man få hos Teknologisk Institut.

Ledigheden for energiingeniører er meget lav. En del tager arbejde i udlandet.

Mere uddannelse

De teknologiske institutter arrangerer efteruddannelseskurser for bl.a. energiingeniører.

Ingeniører kan også tage en række masteruddannelser.

Få mere at vide

Dansk Industri
www.danskindustri.dk

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA)
www.ida.dk

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Som 26-årig besluttede Karsten Rønde at gå i gang med at uddanne sig igen. Nu er han godt i gang...

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.