Vindmøllepark
Kandidatuddannelse

Wind Energy

Kandidatuddannelsen handler om at udnytte vindens energi som kilde til produktion af elektricitet, så fx CO2-udledningen kan reduceres.

Fakta

Navn:
Wind Energy
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i vindenergi, Vindenergi
Mulighed for erhvervskandidat:
Ja
Varighed:
2 år (4 år ved erhvervskandidat)
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig kompetencer til at designe og udvikle vindmøller og andre vindenergisystemer. Du tilegner dig den nyeste og mest specialiserede viden om elektroteknologi, mekanik, aerodynamik og aeroelasticitet.

Som færdiguddannet civilingeniør kan du arbejde med at udvikle vindmøller og forske i vindenergi i vindenergiindustrien, både på nationalt og internationalt plan.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig en generel forståelse for vindenergi, og du får en indgående viden om de teknologier, der bruges til produktionen af vindenergi. Der er på uddannelsen tæt kontakt med forskere, udviklere og producenter af vindmøller.

Du får indgående viden om vindkraft og aeroteknologi og lærer at analysere, designe, udvikle og styre vindenergisystemer.

Områder

Uddannelsen omfatter undervisning i bl.a.:

 • Elteknologi - økonomi, politik og teknik
 • Elforsyning
 • Højspændingsteknik
 • Planlægning og udvikling af vindmølleparker
 • Vindmøller og måleteknik
 • Kompositmaterialer og fibre
 • Højeffektelektronik

Specialiseringer

Du har mulighed for at specialisere dig i elektronik eller mekanik inden for en af fem studielinjer:

 • Mekanik og aerodynamik
 • Test og målinger
 • Materialer
 • Elektrisk vindmølleteknologi
 • Elektriske vindmøllesystemer

International specialisering

Når du er blevet optaget på kandidatuddannelsen i Wind Energy, har du mulighed for at ansøge om optagelse på den internationale specialisering offshore wind energy. Specialiseringen er et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet og Korean Advanced Institute of Science and Technology (KAIST).

Læs mere om specialiseringen på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside (dtu.dk)

Erhvervskandidatuddannelse

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udbyder også uddannelsen som en erhvervskandidatuddannelse. En erhvervskandidatuddannelse er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Uddannelsen retter sig mod personer, der er i beskæftigelse, og er ikke SU-berettiget.

Læs mere

Erhvervskandidatuddannelse på DTU (dtu.dk)

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Wind Energy).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

 • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
 • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Wind Energy foregår i:

 

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for arbejdet med energi. Du kan komme til at arbejde hos vindmølleproducenter, elektricitetsværker og rådgivningsfirmaer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information