civilingeniør i bæredygtig energiteknik
Kandidatuddannelse

Sustainable Energy Engineering

Uddannelsen handler om produktion og distribution af elektrisk, termisk og mekanisk energi i relation til bæredygtighed.

Fakta

Navn:
Sustainable Energy Engineering
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Bæredygtig energiteknik
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
En relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig viden om design, regulering og optimering af energitekniske systemer og apparater, herunder også viden om bl.a. offshore- og bølgeenergi, energilagring og vindmøllesystemer.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du bl.a. kunne finde job inden for offshoreindustrien, energiforsyningsselskaber eller vindmølle- og maskinindustrien.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen får du viden om alternative og miljøvenlige energikilder som fx vind, sol og biobrændsler. Formålet er at kombinere forskellige fagområder inden for energiteknik.

Du lærer om de muligheder, der er for besparelser på energiforbrug og optimering af energisystemer på flere områder.

Specialiseringer

Du vælger på uddannelsen at specialisere dig inden for et af områderne:

 • Strømnings- og processystemer, som handler om systemer indenfor inden for grønne brændsler, PtX, CCUS, og beskæftiger sig med avanceret proces og strømningssimulering
 • Offshore-energisystemer, som handler om systemer til havvindmøller og undervandsdroner og beskæftiger sig med optimering, overvågning og diagnosticering

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science in Sustainable Energy Engineering.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kurser, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

 • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
 • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Sustainable Energy Engineering foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver mulighed for ansættelse i flere typer af danske eller udenlandske virksomheder inden for fx:

 • offshoreindustrien
 • biomasse- og biogasområdet
 • vindmølleindustrien
 • energiproduktionsselskaberne
 • energiforsyningsselskaberne
 • maskinindustrien
 • den termiske procesindustri
 • mekatronisk og hydraulisk procesindustri

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information