Foto af Maskiningeniør
Job

Maskiningeniør

En maskiningeniør kan beskæftige sig med mange forskellige områder alt afhængigt af arbejdspladsen.

Fakta

Arbejdssteder:
Industrivirksomheder, Transportsektoren, Rådgivende ingeniørfirmaer, Kommunernes tekniske forvaltninger
Stillingsbetegnelser:
Maskiningeniør, Vvs-ingeniør, Energiingeniør, Svejseingeniør, Tekstilingeniør, Driftsingeniør, Plastingeniør

Det gælder dog for alle maskiningeniører, at de arbejder med konstruktioner og design. Som maskiningeniør skal du have en stor teoretisk viden og samtidig være dygtig til at omsætte den i praksis.

Du skal have overblik over materialer, funktion og tekniske fordele ved forskellige produkter. Desuden skal du lave beregninger, planlægning og analyser, og det er derfor vigtigt at være god til bl.a. matematik og fysik.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af maskiningeniør
Maskiningeniører arbejder med udvikling af produkter.

Maskiningeniører er beskæftiget inden for tekniske områder, som bl.a. omfatter produktudvikling, konstruktion, kvalitetsteknik, produktion, projektledelse og andre ledelsesopgaver.

Din stilling har typisk navn efter virksomhedens produkter eller branche, fx apparatingeniør, plastingeniør, agroingeniør eller støberiingeniør. En del opgaver er dog de samme, uanset hvad virksomheden fremstiller. 

Nye produkter kan være alt fra håndværktøj og hospitalsudstyr til skibsmotorer og kraner.

I industrien arbejder maskiningeniører bl.a. med design og konstruktion af værktøj og maskiner.

Du kan selv komme med oplæg til nye produkter, eller du kan udvikle dem efter oplæg fra ledelsen eller fx salgsafdelingen.

Arbejdet består bl.a. i at analysere, hvordan krav til fx funktion og holdbarhed rent teknisk kan opfyldes, og du skal undersøge, hvor meget det vil komme til at koste at fremstille produktet. Herefter opstiller du normalt flere forslag til løsninger, og når den bedste er valgt, udarbejder du konstruktionen i detaljer.

Måske skal du lave laboratorieforsøg, beregninger og detailtegninger samt udførlige beskrivelser og budgetter.

Maskiningeniører arbejder også med at udvikle materialer og produktionsprocesser. De vælger egnede fremstillingsmetoder for de forskellige produkter og konstruerer eller indkøber produktionsudstyr, som fx værktøj og maskiner. I den forbindelse skal de også tage hensyn til arbejdsmiljøforhold og forureningsproblemer.

En del maskiningeniører er beskæftiget med planlægning, projektering og drift af større maskintekniske anlæg, som fx kraftværker, destruktionsanstalter og rensningsanlæg.

Nogle maskiningeniører har administrative opgaver. Det kan fx være planlægning af virksomhedens produkt- og afsætningspolitik, opstilling af salgsprognoser, økonomiske analyser eller ledelsesopgaver.

De kan også arbejde med projektledelse, som rådgivende ingeniør eller som driftsleder.

Endelig kan maskiningeniører arbejde med undervisning og forskning på ingeniørskolerne og andre uddannelsessteder.

Maskiningeniører er gode til matematik, fysik og ofte også kemi. De har analytiske evner og fantasi til at anvende teoretisk viden til at løse praktiske problemer.

Som ingeniør bliver man trænet i at overskue og planlægge et længerevarende forløb og i at lede andres arbejde.

Et meget lille område for maskiningeniører er jobbet som bilinspektør. Der er mindre end tyve bilinspektører, som alle er maskiningeniører suppleret med en treårig efteruddannelse i bilsyn. De bistår politiet med tekniske undersøgelser af motorkøretøjer, efterforskning af alvorlige trafikulykker, særlige køreprøver og andre myndighedsopgaver, som er overgået til politiet efter privatiseringen af Statens Bilinspektion.

Arbejdsplads

Maskiningeniører arbejder i jern- og metalindustrien, men også i mange andre brancher, fx transportsektoren, levnedsmiddelindustrien og procesindustrien. Maskiningeniører kan desuden arbejde i rådgivende ingeniørfirmaer.

De kan også være ansat i det offentlige, fx i kommunernes tekniske forvaltninger.

Arbejdsområderne omfatter rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik, opstilling og levering af færdige fabriksanlæg samt teknisk afprøvning og kontrol, se mere om Arkitekter og rådgivende ingeniører.

Inden for Metalindustrien arbejder maskiningeniører med fremstilling af stålprodukter, våben og ammunition samt letmetalemballage.

Inden for Maskinindustri arbejder ingeniørerne med fremstilling af bl.a. vindmøller, motorer og turbiner, pumper og kompressorer, løfte- og håndteringsudstyr og en lang række af maskiner og motorer.

Der ansættes desuden maskiningeniører i Transportmiddelindustri og virksomheder, der leaser og udlejer landbrugsmaskiner, entreprenørmateriel og andet materiel, se mere om Udlejning og leasing.

 

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Maskiningeniør45.196 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

En del maskiningeniører etablerer selvstændig virksomhed som rådgivende ingeniører. Andre starter egen produktionsvirksomhed.

Med efteruddannelse inden for salg kan maskiningeniører søge job som area sales manager, dvs. få ansvar for en virksomheds salg til udlandet.

Mere uddannelse

De teknologiske institutter arrangerer efteruddannelseskurser for bl.a. maskiningeniører.

Ingeniører kan også tage Diplomuddannelsen ingeniørernes lederuddannelse samt en række masteruddannelser.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.