Foto af Produktionsingeniør
Job

Produktionsingeniør

En produktionsingeniør er typisk ansat i en produktionsvirksomhed, fx inden for metalvarer eller medicinalfremstilling.

Fakta

Arbejdssteder:
Produktionsvirksomheder, Transportvirksomheder, Rådgivende ingeniørfirmaer, Offentlige institutioner
Stillingsbetegnelser:
Produktionsingeniør, Konsulent

Her analyserer ingeniøren arbejdsgangene, planlægger ny produktion og indfører ny teknologi.

Som produktionsingeniør, beskæftiger du dig med analyse, planlægning, styring, kontrol og ledelse i produktionsvirksomheder. Det kan være virksomheder, der fremstiller alt fra fx asfalt, elektronik, maling og maskiner til gødning, levnedsmidler og medicin.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af produktionsingeniør
Produktionsingeniøren leder bygningen af en cementfabrik i et udviklingsland.

De mange opgaver og de mange forskellige typer virksomheder giver mulighed for et meget varieret arbejde, men i de fleste tilfælde specialiserer man sig efterhånden gennem sit arbejde.

En af opgaverne kan fx være at undersøge de tekniske og økonomiske muligheder for en ny produktion. Det vil indebære, at du skal se på tilrettelæggelsen af arbejdsprocesser og vælge de metoder, man skal bruge i fremstillingen. Måske skal du også planlægge konstruktionen af forskellige nye anlæg til arbejdet.

Ved selve driften kan produktionsingeniøren stå for styring af kvalitetskontrollen og sikre, at indkøbs- og lagerfunktioner fungerer.

Som produktionsingeniør har du ofte også ledelsesmæssige funktioner i virksomheden. Arbejdet kan desuden bestå i at analysere økonomiske og driftsmæssige forhold i virksomheden eller fx i at indføre en ny teknologi.

Produktionsingeniører arbejder både i planlægnings- og administrationskontorer. De er også ansat på driftskontorer og værksteder. Større firmaer har som regel særlige planlægningsafdelinger.

De fleste arbejder med projektledelse og planlægning. Nogle produktionsingeniører arbejder som selvstændige med rådgivning.

Mindre virksomheder benytter sig ofte af produktionsingeniører fra rådgivende firmaer. Så arbejder man som konsulent for virksomheden. Opgaven kan fx være at rationalisere nogle arbejdsgange i administrationen eller at automatisere driften yderligere.

I andre typer virksomheder og i det offentlige kan produktionsingeniører bl.a. medvirke ved metodeplanlægning, rationalisering og styring af arbejdsgange.

Arbejdsplads

Produktionsingeniører arbejder i alle typer produktions- og industrivirksomheder, i transportvirksomheder, i rådgivende ingeniørfirmaer eller i offentlige institutioner.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Fabrikschef44.848 kr.--
Produktionschef44.848 kr.--
Produktionsingeniør43.486 kr.--
Rationaliseringstekniker41.464 kr.-37.409 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

En del produktionsingeniører har selvstændig virksomhed som rådgivende ingeniører. Andre starter egen produktionsvirksomhed.

Med efteruddannelse inden for salg, kan produktionsingeniører søge job som area sales manager, dvs. få ansvar for salg til udlandet af en virksomheds produkter.

Arbejdsløsheden blandt produktionsingeniører er meget begrænset.

Mere uddannelse

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) kan oplyse om efteruddannelseskurser for produktionsingeniører.

Man kan også finde relevante oplysninger under Diplomuddannelsen ingeniørernes lederuddannelse.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.