kandidat i design og innovation
Kandidatuddannelse

Design and Innovation

Kandidatuddannelsen handler om udviklingen af produkter og systemer.

Fakta

Navn:
Design and Innovation
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i design og innovation
Mulighed for erhvervskandidat:
Ja
Varighed:
2 år (4 år ved erhvervskandidat)
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer om forskellige metoder til at styre tilblivelsen af et produkt eller et system, fx et it-system, ligesom du lærer at inddrage brugernes behov.

Som færdiguddannet civilingeniør har du fx mulighed for at finde job som industriel designer. Du kan også finde job som produktudvikler, konstruktør, systemudvikler samt produkt- eller udviklingschef i en industrivirksomhed.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen fokuserer på det kreative og konstruktive arbejde, som ingeniører skal kunne udføre i praksis. Du arbejder med at udvikle nye produkter og systemer, hvor der tages hensyn til forbrugernes specifikke behov og livsstil sammenholdt med den teknologiske udvikling.

Specialiseringer

På kandidatuddannelsen kan du specialisere dig inden for et af følgende emner:

  • Bæredygtighed og ecodesign, hvor du både arbejder med produkter, systemer og servicesystemer, med henblik på at levere helhedsorienterede løsninger, der reducerer energiforbruget og miljøbelastningen ved at fokusere på produktets livscyklus
  • Innovationsledelse og entreprenørskab, hvor du lærer at lede og tilrettelægge designprocesser i virksomheder og organisationer
  • Produktdesign, hvor du går i dybden med produktudvikling og arbejder med alle aspekter af et produkts udformning og tilblivelse, fx dets kvalitet, brugsværdi, æstetik, miljøvenlighed, funktion, omkostninger og distribution
  • Brugeroplevelse og systemdesign, hvor du fokuserer på indsigt med brugere og andre relevante aktører af produktet og dets servicesystem i form af udformning af arbejdsområder, interaktionsdesign og multimediesystemer

Erhvervskandidatuddannelse

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udbyder også uddannelsen som en erhvervskandidatuddannelse. En erhvervskandidatuddannelse er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Uddannelsen retter sig mod personer, der er i beskæftigelse, og er ikke SU-berettiget.

Læs mere

Erhvervskandidatuddannelse på DTU (dtu.dk)

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Design and Innovation).

Undervisning

Undervisningen foregår som forelæsninger, øvelsestimer og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Design and Innovation foregår i:

DTU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Design og innovation

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for design og produktudvikling. Du kan få arbejde som designer, konstruktør, systemudvikler, produkt- eller udviklingschef i en industrivirksomhed.

Du kan også arbejde som iværksætter af egne produkter i din egen virksomhed. Eller du kan arbejde i den offentlige styring og forvaltning af teknologiudnyttelse.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Ingeniørarbejde

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information