civilingeniør i bæredygtigt design
Kandidatuddannelse

Sustainable Design

Kandidatuddannelsen i bæredygtig design indeholder emner inden for teknologi, bæredygtighed, innovation og design.

Fakta

Navn:
Sustainable Design
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i bæredygtigt design
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at identificere videnskabelige problemstillinger inden for omstilling til bæredygtighed og at udvikle løsningsforslag.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du kunne arbejde med problemstillinger, der relaterer sig til innovation, bæredygtighed og omstilling af produktion og forbrug med henblik på at imødegå det voksende ressource- og energiforbrug.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen får du indsigt i relevante ingeniørtekniske teorier og metoder og lærer at udarbejde nye modeller for udvikling af bæredygtig teknologi samt at skabe forandring. Du lærer også at samarbejde med andre tekniske eksperter, beslutningstagere, ngo'ere m.fl.

Emner

Du undervises i emner som:

  • Bæredygtigt design og omstilling
  • Innovation og organisatoriske forandringsprocesser
  • Iscenesættelse af participatorisk design
  • Entrepreneurskab og markedsskabelse

Du vil under uddannelsen arbejde i laboratorier og værksteder med udviklingsarbejde, der bl.a. er baseret på udviklingen af prototyper.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Sustainable Design (Engineering).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og selvstændigt projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold

Der er mulighed for studieophold i udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. 

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Sustainable Design foregår i:

AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Bæredygtigt design

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde med problemstillinger, der relaterer sig til innovation, bæredygtighed og omstilling af produktion og forbrug med henblik på imødegåelse af et voksende ressource- og energiforbrug.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Ingeniørarbejde

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information