civilingeniør i bæredygtigt design
Bacheloruddannelse

Bæredygtigt design

På bacheloruddannelsen får du metoder til at arbejde konkret med teknologi, bæredygtighed og innovation ved design af nye produkter, systemer eller services.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i bæredygtigt design
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Undervisningen kobler udvikling af nye teknologiske produkter og serviceydelser med samfundets behov for bæredygtig udvikling og omstilling. Der er særligt fokus på at kombinere de tekniske færdigheder med etnografiske metoder for at kunne udvikle en bæredygtig brugspraksis.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil efterfølgende have jobmuligheder inden for innovation, bæredygtighed og omstilling af produktion og forbrug inden for offentlige organisationer såvel som produktionsvirksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du teknologiforståelse og lærer herunder om følgende:

 • Naturvidenskabelige begreber, teorier og modeller
 • Teknologiske redskaber, it og miljøvurderingsværktøjer
 • Teknologisk innovation rettet mod produkter, services og systemer

Du får desuden kendskab til de metoder, der bruges til at vurdere teknologiers konsekvenser i forhold til miljø og bæredygtighed og lærer om design, herunder designhistorie, co-design og etnografiske metoder til at analysere felt og praksis.

Du lærer også at lave en miljømæssig vurdering af et produkt, system eller en serviceydelse og at inddrage brugere, virksomheder og institutioner i en design- og udviklingsproces.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Aalborg Universitet (AAU) i København

AAU udbyder bæredygtigt design som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i bæredygtigt design.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
København SV (Sommerstart)7,46,5

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i bæredygtigt design kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. tage en kandidatuddannelse i bæredygtigt design.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for innovation, bæredygtighed og omstilling af produktion og forbrug inden for offentlige organisationer og produktionsvirksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information