Artikel

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Du skal opfylde generelle, specifikke og eventuelt også lokale adgangskrav for at søge optagelse på en videregående uddannelse.

De generelle og de specifikke adgangskrav gælder for en specifik uddannelse, uanset hvilken uddannelsesinstitution der udbyder den. De lokale adgangskrav kan derimod være forskellige på de enkelte uddannelsesinstitutioner.

Fold alle afsnit ud

De forskellige typer af adgangskrav

Generelle adgangskrav

Generelle adgangskrav til en videregående uddannelse er en adgangsgivende eksamen. Det kan være gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller en tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen. Det kan også være en erhvervsuddannelse (fx maskinsnedker eller murer (trin 2) eller en kombination af en erhvervsuddannelse og særlige fag på et bestemt niveau.

Generelle adgangskrav gælder, uanset hvor en uddannelse bliver udbudt.

Specifikke adgangskrav

Specifikke adgangskrav er krav om fag eller fagkombinationer på et bestemt niveau (A, B eller C), som du skal have bestået for at søge optagelse på en specifik videregående uddannelse.

Eksempler på specifikke adgangskrav:

  • Matematik A
  • Engelsk B
  • Naturfag C
  • Geovidenskab A og kemi A

Specifikke adgangskrav gælder, uanset hvor en uddannelse bliver udbudt.

Lokale adgangskrav

Ud over generelle og specifikke adgangskrav findes også lokale adgangskrav. Det er typisk et minimumskrav til karaktergennemsnittet i den adgangsgivende eksamen eller et minimumskrav til karaktergennemsnittet i et eller flere fag i den adgangsgivende eksamen.

Lokale adgangskrav gælder for uddannelsen på det enkelte uddannelsessted.

Hvor kan man se adgangskravene?

Du kan se de specifikke adgangskrav, der gælder for hver enkelt uddannelse i de enkelte uddannelsesartikler her på UddannelsesGuiden.

I afsnittet Adgangskrav fremgår først de generelle adgangskrav (den adgangsgivende eksamen), derefter de specifikke adgangskrav (krav til bestemte fag og niveauer). I underafsnittet Yderligere adgangskrav finder du lokale adgangskrav, der kun gælder for den enkelte uddannelsesinstitution. Se fx bioteknologi.

Hvis du vil se flere eksempler på forskellige slags adgangskrav, kan du evt. se afsnittet Adgangskrav i nogle af uddannelserne i kategorierne nedenfor. Du kan også blot se på adgangskravene til en uddannelse, som du interesserer dig for.

Erhvervsakademiuddannelser fx:

Professionsbacheloruddannelser fx:

Bacheloruddannelser fx: 

Se dine muligheder

Du kan bruge værktøjet Adgangskortet, hvis du vil se, hvilke videregående uddannelser du har adgang til med en bestemt adgangsgivende ungdomsuddannelse med bestemte fag og niveauer. Adgangskortet giver overblik over, hvilke videregående uddannelser du har adgang til med dit valg af gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse.

Læs om Adgangskortet, eller gå direkte til værktøjet Adgangskortet.

Adgangskrav til kandidatuddannelser

I UddannelsesGuidens artikler om de enkelte kandidatuddannelser kan du se, hvilke bachelor- og professionsbacheloruddannelser der giver adgang.

I mange tilfælde er de anførte adgangsgivende uddannelser kun eksempler. Andre uddannelser end de nævnte kan efter en individuel vurdering også give adgang.

Det er derfor vigtigt, at du orienterer dig på institutionernes egne hjemmesider og tjekker adgangskravene her på de uddannelser, du er interesseret i.

En adgangskvotient er ikke et adgangskrav

En adgangskvotient er ikke - og må ikke - forveksles med et adgangskrav!

En adgangskvotient er det karaktergennemsnit, du som minimum skulle have i din gymnasiale eksamen for at blive optaget på en videregående uddannelse ved sidste optagelsesrunde.

Læs mere i artiklen Hvad er en adgangskvotient?