Artikel

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Du skal opfylde generelle, specifikke og eventuelt også lokale adgangskrav for at søge optagelse på en videregående uddannelse.

Når du søger en videregående uddannelse, kan der være tre typer af adgangskrav - generelle, specifikke og lokale. Du skal opfylde dem alle for at kunne søge.

De generelle og de specifikke adgangskrav gælder for en specifik uddannelse på alle uddannelsessteder i landet. De lokale adgangskrav kan derimod være forskellige på de enkelte uddannelsessteder.

Fold alle afsnit ud

De forskellige typer af adgangskrav

Generelle adgangskrav

Generelle adgangskrav til en videregående uddannelse kan være en dansk gymnasial eksamen eller en adgangsgivende udenlandsk eller international eksamen. På nogle uddannelser kan det også være en erhvervsuddannelse, et adgangskursus eller en række gymnasiale enkeltfag på bestemte niveauer.

Generelle adgangskrav gælder for uddannelsen på alle uddannelsessteder i landet.

Specifikke adgangskrav

Specifikke adgangskrav er krav om fag eller fagkombinationer på bestemte niveauer (A, B, C eller D), som du skal have bestået for at søge optagelse på en specifik videregående uddannelse. Det kan også være krav om bestået adgangsprøve.

Eksempler på specifikke adgangskrav:

  • Matematik A
  • Engelsk B
  • Naturfag C
  • Geovidenskab A og kemi A

Specifikke adgangskrav gælder for uddannelsen på alle uddannelsessteder i landet.

Lokale adgangskrav

Ud over generelle og specifikke adgangskrav kan der også være lokale adgangskrav på de enkelte uddannelsessteder. Det kan være:

  • Karakterkrav: Minimumskrav til karaktergennemsnittet i den adgangsgivende eksamen eller et minimumskrav til karaktergennemsnittet i et eller flere fag i den adgangsgivende eksamen.
  • Sprogkrav: Krav til sprogkundskaber i dansk eller engelsk
  • Adgangsprøve/adgangssamtale: Krav om, at du består en adgangsprøve, der afholdes i løbet af foråret. En adgangsprøve kan være et krav i kvote 2 eller både i kvote 1 og 2.

Lokale adgangskrav gælder for uddannelsen på det enkelte uddannelsessted.

En adgangskvotient er ikke et adgangskrav

En adgangskvotient er ikke et adgangskrav!

En adgangskvotient er det karaktergennemsnit, du som minimum skulle have i din gymnasiale eksamen for at blive optaget på en videregående uddannelse ved sidste optagelsesrunde.

Læs mere i UG-artiklen:

Hvad er en adgangskvotient?

Se dine muligheder i Adgangskortet

Du kan bruge værktøjet Adgangskortet, hvis du vil se, hvilke videregående uddannelser du har adgang til med en bestemt adgangsgivende ungdomsuddannelse med bestemte fag og niveauer. Adgangskortet giver overblik over, hvilke videregående uddannelser du har adgang til med dit valg af gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse.

Adgangskortet viser de generelle og specifikke adgangskrav, men du skal selv være opmærksom på, om der er lokale adgangskrav på de forskellige uddannelsessteder. Du kan se de lokale adgangskrav i uddannelsesartiklerne på UddannelsesGuiden.

Gå til Adgangskortet

Find adgangskravene

Du kan finde aktuelle adgangskrav i uddannelsesartiklerne på UddannelsesGuiden. Hvis du har en ældre eksamen, kan du læse mere i adgangsbekendtgørelserne.

Erhvervsakademi-, professionsbachelor- og bacheloruddannelser

Du kan se de specifikke adgangskrav, der gælder for hver enkelt uddannelse, i de enkelte uddannelsesartikler her på UddannelsesGuiden.

I afsnittet Adgangskrav ses:

  • De generelle adgangskrav (den adgangsgivende eksamen)
  • De specifikke adgangskrav (krav til bestemte fag og niveauer)
  • Lokale adgangskrav, der kun gælder for den enkelte uddannelsesinstitution

Du kan se detaljer om de generelle adgangskrav i § 5 i adgangsbekendtgørelserne. De specifikke adgangskrav til uddannelserne kan ses i bilag 1:

Kandidatuddannelser

I UddannelsesGuidens artikler om de enkelte kandidatuddannelser kan du se, hvilke bachelor- og professionsbacheloruddannelser der giver adgang.

I mange tilfælde er de anførte adgangsgivende uddannelser kun eksempler. Andre uddannelser end de nævnte kan efter en individuel vurdering også give adgang.

Det er derfor vigtigt, at du orienterer dig på uddannelsesstedernes egne hjemmesider og tjekker adgangskravene her på de uddannelser, du er interesseret i.

Du kan se detaljer om adgangskrav i bilag 2 i adgangsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 51 af 14. januar 2024

Overbygningsuddannelser (top up)

I UddannelsesGuidens artikler om de enkelte overbygningsuddannelser kan du se, hvilke erhvervsakademiuddannelser der giver adgang.

I nogle kan andre uddannelser give adgang efter en individuel vurdering. Du kan orientere dig om mulighederne på uddannelsesstedernes egne hjemmesider og tjekke adgangskravene her på de uddannelser, du er interesseret i.

Du kan se detaljer om de generelle adgangskrav i § 24 i adgangsbekendtgørelsen. De specifikke adgangskrav til uddannelserne kan ses i bilag 1:

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr. 56 af 10. januar 2024