Information
Artikel

Hvad er en adgangskvotient?

En adgangskvotient er et tal, der fortæller, hvad det laveste gennemsnit var blandt de kvote 1-ansøgere, som kom ind på en given uddannelse ved den seneste optagelse.

Adgangskvotienter opstår som følge af adgangsbegrænsning. En adgangskvotient må ikke forveksles med et adgangskrav. Der vil komme nye adgangskvotienter efter næste optagelserunde til de videregående uddannelser.

Fold alle afsnit ud

Adgangsbegrænsning

Alle uddannelser har et vist antal pladser. Er der flere ansøgere til en uddannelse, end der er pladser, bliver der adgangsbegrænsning.

Adgangsbegrænsning via optagelse i kvote 1 foregår sådan, at man optager ansøgerne med de højeste gennemsnit, indtil pladserne er fyldt op. Tildelingen af pladser via optagelse i kvote 2 foregår efter andre kriterier.

Adgangskvotienten på en uddannelse er afhængig af antallet af pladser og antallet af ansøgere. Det betyder, at den både kan stige og falde. Det tal, du ser, er altid fra sidste optagelsesrunde, altså historisk.

På en lang række uddannelser bliver alle ansøgere optaget, dvs. at der er frit optag. Disse uddannelser har derfor ikke en adgangskvotient. Men man skal stadig opfylde adgangskravene for at blive optaget.

Adgangskvotienter er noget andet end adgangskrav

En adgangskvotient er ikke - og må ikke - forveksles med et adgangskrav!

En adgangskvotient kan til gengæld give dig et fingerpeg om, hvor højt gennemsnittet ved det tidligere optag var blandt ansøgere til en bestemt uddannelse.

Alle adgangskvotienter er opgivet efter 7-trins-skalaen. Har du et eksamensbevis med karakterer opgivet efter 13-skalaen, vil de af uddannelsesinstitutionerne blive omregnet til karakterer efter 7-trins-skalaen.

Du kan se omregningstabellerne i artiklen om 7-trins-skalaen, hvis du er interesseret.

Samlet oversigt over adgangskvotienter

Se oversigten over sidste optagelses adgangskvotienter, antal ansøgere og antal optagne.