Information
Artikel

Hvad er en adgangskvotient?

En adgangskvotient er det karaktergennemsnit, du som minimum skulle have i din gymnasiale eksamen for at blive optaget på en videregående uddannelse ved sidste optagelsesrunde.

En adgangskvotient er ikke et adgangskrav. Adgangskvotienten viser kun, hvor højt et karaktergennemsnit ansøgere ved en tidligere optagelsesrunde mindst skulle have for at blive optaget på en given videregående uddannelse.

Fold alle afsnit ud

Adgangsbegrænsning

Adgangskvotienten er et tal, der opstår som følge af adgangsbegrænsning, altså når der er flere ansøgere til en uddannelse, end der er studiepladser.

Optagelsen i kvote 1 foregår på den måde, at man først optager ansøgeren med det højeste karaktergennemsnit, dernæst ansøgeren med det næsthøjeste gennemsnit og så videre nedefter, indtil alle studiepladserne er fyldt op. Det betyder, at adgangskvotienten på en uddannelse er det samme som den sidst optagne ansøgers karaktergennemsnit.

Adgangskvotienten afhænger således af antal studiepladser, antal ansøgere samt ansøgernes karaktergennemsnit. Det medfører, at adgangskvotienten varierer fra år til år og både kan stige og falde.

Adgangskvotienter er noget andet end adgangskrav

En adgangskvotient er ikke - og må ikke - forveksles med et adgangskrav!

Den adgangskvotient, du ser, er altid fra sidste optagelsesrunde, altså historisk. Den kan vise dig, hvor højt karaktergennemsnittet var ved sidste optag, men den siger ikke noget om, hvor højt gennemsnit du skal have for at komme i betragtning ved næste optagelsesrunde. Adgangskvotienten kan højst give dig et fingerpeg om niveauet.

Samlet oversigt over adgangskvotienter

Adgangskvotienter, antal ansøgere og antal optagne fra sidste optagelsesrunde fremgår af en samlet oversigt.

Se oversigt over sidste studieoptag.

7-trinskarakterskalaen

Alle adgangskvotienter er opgivet efter 7-trinsskalaen. Har du et eksamensbevis med karakterer opgivet efter 13-skalaen, vil de af uddannelsesinstitutionerne blive omregnet til karakterer efter 7-trinsskalaen.

Se evt. omregningstabellerne i artiklen Karakterskala 7-trinsskalaen.