Undersøg optagelseskravene i tide
Artikel

Undersøg adgangskrav i tide

Hvis du ønsker at søge optagelse på en videregående uddannelse, skal du sikre dig, at du opfylder adgangskravene.

Undersøg adgangskravene på din ønskede uddannelse i tide, så du undgår at få afslag, fordi du ikke opfylder enten generelle eller specifikke adgangskrav. Jo før, du ved besked, jo bedre mulighed har du for at tage den rette adgangsgivende uddannelse og supplere din eksamen, hvis du mangler nogle fag.

Fold alle afsnit ud

Alle krav skal opfyldes

De fleste videregående uddannelser kræver, at du har en gymnasiale eksamen. Nogle uddannelser kan du dog også søge med baggrund i en erhvervsuddannelse eller med fx 4-5 gymnasiale enkeltfag.

På mange uddannelser er der krav om, at du opfylder specifikke adgangskrav. Det er typisk krav om bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer.

Nogle uddanelsesinstitutioner har desuden lokale adgangskrav. Det betyder, at ansøgere skal opfylde et minimumskrav til karaktergennemsnittet i den adgangsgivende eksamen eller et minimumskrav til karaktergennemsnittet i et eller flere fag i den adgangsgivende eksamen. Lokale adgangskrav gælder for uddannelsen på det enkelte uddannelsessted.

De specifikke adgangskrav gælder, uanset om du søger optagelse via kvote 1 eller kvote 2. Hvis du ikke opfylder kravene, er du sikker på et afslag, også selv om der er ledige pladser på den uddannelse, du søger.

Tjek derfor i god tid alle adgangskrav på de uddannelser, du ønsker at søge optagelse på. Du kan se dem i de enkelte uddannelsesbeskrivelser på UddannelsesGuiden og på uddannelsesstedernes egne hjemmesider. Her kan du også se eventuelle yderligere adgangskrav, som gælder for nogle uddannelser på bestemte uddannelsessteder.

Du har mulighed for at supplere

Opfylder du ikke alle de specifikke adgangskrav på den uddannelse, du vil søge optagelse på, kan du supplere med særlige komprimerede suppleringsforløb af op til 12 ugers varighed. Læs mere om Gymnasiale suppleringskurser.

I sommerferien er der flere steder mulighed for sommersupplering på særlige turbohold (blandt andet i matematik, fysik, kemi, sprog og samfundsfag) i forbindelse med betinget optag. Vær opmærksom på, at der på nogle uddannelser ikke er mulighed for at sommersupplere, da man skal opfylde alle adgangskrav inden den 5. juli kl. 12. Læs mere i artiklen Sommersupplering. 

Supplering med enkeltfag 

Det er også muligt at supplere ved fx at læse enkeltfag på VUC. Se artiklen Faglige suppleringsmuligheder.

Har du en ældre eksamen?

Måske har du en eksamen, der har andre niveauer end A, B og C, der bruges nu. For at få vurderet, om du opfylder de specifikke adgangskrav til en bestemt videregående uddannelse, skal du kontakte uddannelsesstedet.

Webinar: Kvote 1 - i tvivl om næste skridt?