Referencepanel
Artikel

Kvalifikationsniveau for videregående uddannelser

Alle uddannelser i Danmark er placeret på forskellige kvalifikationsniveauer angivet ved et tal fra 1 til 8. Niveauerne gør det muligt at sammenligne uddannelser i hele EU.

Eksempelvis er grundskolen placeret på niveau 1 og de videregående uddannelser på niveauerne 5, 6, 7 og 8.

Niveauerne gør det lettere at finde veje gennem uddannelsessystemet og sammenligne uddannelser - herunder uddannelser i andre lande.

Hvad er et kvalifikationsniveau?

På alle uddannelser lærer man noget forskelligt. Mere uddannelse giver mere viden og større kunnen.

Inddelingen af alle uddannelser i niveauer kan fortælle noget om, hvilket udbytte man kan få af uddannelsen i form af viden, færdigheder og kompetencer.

Niveauerne gør det desuden muligt at sammenligne danske uddannelser med uddannelser i andre lande.

Den danske kvalifikationsramme

Niveauerne indgår i den danske kvalifikationsramme for livslang læring, som er en samlet, systematisk oversigt over de offentligt godkendte grader og uddannelsesbeviser, man kan tage i det danske uddannelsessystem.

Graderne og uddannelsesbeviserne er indplaceret på de 8 niveauer ud fra den viden, de færdigheder og de kompetencer, som uddannelserne giver.

Eksempler på grader er erhvervsakademigraden, diplomgraden og kandidatgraden. Grader indplaceres på niveau 5-8.

I resten af uddannelsessystemet opnås uddannelsesbeviser. Det kan for eksempel være hhx, befaren skibsassistent eller tømrer. Uddannelsesbeviser indplaceres på niveau 1-5.

Tilsvarende kvalifikationsrammer findes i andre EU-lande. På den måde er det lettere at forstå, sammenligne og få anerkendelse for kvalifikationer på tværs af lande i Europa.

Det, du kan og ved og gør

Et kvalifikationsniveau består af tre dele:

  • Din viden og dine erfaringer, både det du har læst og lært, og det du selv har forstået.
  • Dine færdigheder, som er alt det, du kan gøre og udføre med hænderne og kroppen.
  • Dine kompetencer, som er den måde, du anvender din viden og dine færdigheder på.
kompetencecirklen
Cirklen viser den måde, du bliver dygtigere på, nemlig hvordan viden, færdigheder og kompetencer spiller sammen.

Det, du ved (din teori, din forståelse, din erfaring, din uddannelse), kombineret med dine færdigheder (praktik) sætter dig i stand til at handle.

Det, du magter, er summen af din viden og din kunnen.

Faglig viden (uddannelse) kombineret med faglig kunnen giver faglige kompetencer. Den måde, du bruger dem på, viser hvor dygtig du er.

Når du gør noget, får du erfaring, der øger din viden og din kunnen. Når du uddanner dig, ved du mere og kan mere. Så kan du gøre endnu mere. Du bliver dygtigere.

Uddannelse hele livet

På alle uddannelser, uanset niveau, får du en masse viden og en masse færdigheder. Viden er nødvendig for at kunne udføre et job og for at kunne lære endnu mere.

Din viden og dine færdigheder sætter dig i stand til at handle og gøre nogle af de ting, du har lyst til, eller som forventes af dig. Derfor er det vigtigt at uddanne sig gennem hele livet.

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Inden for det videregående område findes uddannelser på niveauerne 5, 6 og 7. Endelig findes der forskeruddannelser (ph.d.) på niveau 8.

Blandt de videregående uddannelser kan du vælge en:

Disse uddannelser kræver som udgangspunkt en gymnasial uddannelse, ofte suppleret med specifikke adgangskrav.

Videregående uddannelser varer typisk mellem 2 og 5 år.

Vælger du at tage en erhvervsuddannelse (EUD) kan du supplere den med en eux og på den måde få adgang til videregående uddannelser.

Kvalifikationsrammen omfatter ikke private uddannelser og ej heller en række kommunale og statsligt regulerede uddannelser, der ikke er en del af det formelle danske uddannelsessystem, som ikke er godkendt og kvalitetssikret i henhold til love og bekendtgørelser.

Få mere at vide

Se en beskrivelse af indholdet i de enkelte kvalifikationsniveauer.

Se mere om Kvalifikationsrammen for Livslang Læring på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Inspiration

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.