Eux
Erhvervsuddannelse (EUD)

Eux

Med eux tager du både en erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen.

Du kombinerer din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen og bliver faglært og student samtidig.

Når du er færdig, er du erhvervsfaglig student og kan enten få job inden for dit fag eller søge ind på en videregående uddannelse.

Som erhvervsfaglig student har du de samme muligheder for at læse videre som dem, der har taget en gymnasial uddannelse, herunder også på universitetet. 

Fold alle afsnit ud

Hvad er eux?

Eux består af en erhvervsuddannelse, fx til gartner, kok, tandtekniker eller en af de andre uddannelser med eux, kombineret med en gymnasial eksamen. 

På eux skal du både have fag og undervisning, der hører til erhvervsuddannelsen, og fag på gymnasialt niveau. Du mister ikke noget fra erhvervsuddannelsen og bliver udlært på lige fod med elever uden eux. Men oven i får du en erhvervsfaglig studentereksamen, som udvider dine muligheder for at videreuddanne dig.

Varighed

Varigheden varierer fra uddannelse til uddannelse. Normalt vil en erhvervsuddannelse med eux være lidt længere end den tilsvarende erhvervsuddannelse uden eux.

Videre efter eux

Med eux tager du gymnasiale fag og niveauer, der omtrent svarer i omfang til en 2-årig gymnasial uddannelse. Du kan søge optagelse på videregående uddannelser på samme vilkår som personer med stx, hhx eller htx.

Nogle videregående uddannelser ligger i naturlig forlængelse af din eux. Brug Adgangskortet til at se, hvilke uddannelser din eux-uddannelse giver direkte adgang til.

Du har dog adgang til at søge ind på enhver videregående uddannelse, hvis du opfylder de specifikke adgangskrav om gymnasiale fag og niveauer. Du har også adgang til gymnasial supplering, hvis der kræves fag eller niveauer, du ikke har. Brug Adgangskortet til at se muligheder. 

Se Adgangskortet.

Video om eux

Unge fortæller om eux velfærd

Unge fortæller om eux teknisk

Unge fortæller om eux merkantil

Uddannelsens forløb

Et eux-forløb er bygget forskelligt op afhængig af, om du tager et teknisk eller merkantilt eux-forløb.

Eux på de tekniske uddannelser

Tekniske eux-forløb er bygget op på samme måde som den tilsvarende erhvervsuddannelse: Du begynder uddannelsen i et grundforløb og fortsætter i et hovedforløb. Du har fag på gymnasialt niveau både på grund- og hovedforløb.

Denne struktur gælder for alle erhvervsuddannelser med eux, undtagen de merkantile uddannelser.

Nedenfor finder du en liste over alle erhvervsuddannelser med eux. Find den uddannelse, du er interesseret i, og læs mere.

Eux på de merkantile uddannelser

Merkantil eux er bygget op på en lidt anden måde. Her samler du de gymnasiale fag i et 1-årigt forløb, inden du starter på hovedforløbet. Det kaldes det studiekompetencegivende forløb.

Merkantil eux gælder for de merkantile erhvervsuddannelser, dvs. kontoruddannelsen, handelsuddannelsen, finansuddannelsen, detailhandeluddannelsen og uddannelsen til eventkoordinator.

Se de merkantile erhvervsuddannelser.

Obligatorisk eux på kontor og finans

På to uddannelser, nemlig finansuddannelsen og kontoruddannelsen, er eux en fast del af uddannelsen og kan ikke fravælges.

Oplæring og skoleundervisning

På hovedforløbet er du under oplæring i en virksomhed inden for dit fag. Ind imellem har du perioder med skoleundervisning.

Tager du uddannelsen med eux, får du den fulde skoleundervisning fra den almindelige erhvervsuddannelse. Du får de fag, som hører til erhvervsuddannelsen, men grundfag og valgfag er erstattet af fag på gymnasialt niveau.

Gymnasiefag

I løbet af uddannelsen gennemfører du en række fag på gymnasialt niveau. Gymnasiale niveauer er niveau A, B og C, hvor A er det højeste niveau.

Du skal have almene gymnasiale fag som fx dansk og matematik. Du skal også have andre gymnasiale fag, som er relevante for din erhvervsuddannelse og adgangskravene til beslægtede videregående uddannelser. 

Alle eux-uddannelser består af disse gymnasiale fag og niveauer:

  • Dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau og matematik og samfundsfag på mindst C-niveau
  • Yderligere et antal fag på A-, B- eller C-niveau. Fagene afhænger af den uddannelse, du har valgt
  • Et erhvervsområde, som består af mindst 2 flerfaglige projektforløb, hvor du arbejder med problemstillinger fra virkeligheden
  • Et skriftligt erhvervsområdeprojekt, hvor der indgår mindst et gymnasialt fag på A- eller B-niveau i kombination med fag fra erhvervsuddannelsen

Hører du til dem, som skal starte uddannelsen i grundforløb 2, skal du selv sørge for at tage de fag på C-niveau, der er placeret på grundforløb 1, hvis du mangler dem. Hvis der er deltagerbetaling i den forbindelse, får du den refunderet.

Eksamen

Du afslutter den erhvervsfaglige del af uddannelsen med en svendeprøve.

Du afslutter den gymnasiale del af uddannelsen med en erhvervsfaglig studentereksamen. Den indeholder mindst 6 prøver i fag på gymnasialt niveau, herunder en skriftlig prøve i dansk på A-niveau. Disse prøver er udtræksprøver. Derudover skal du til en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige erhvervsområdeprojekt.

Du får et erhvervsuddannelsesbevis og et eux-bevis.

Økonomi

Du får løn eller anden økonomisk støtte under uddannelsen.

Lærlingeløn

Du får lærlingeløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, både i læreplads- og skoleperioderne. Beløbet afhænger af, om du er under eller over 25 år.

  • Er du under 25 år, er din startløn som lærling typisk ca. dobbelt så høj som SU for udeboende over 20 år. Din lærlingeløn stiger, mens du er under uddannelse.
  • Er du 25 år eller derover, er din startløn som lærling typisk højere. Den vil som regel ligge på niveau med den minimumsløn, som er aftalt for voksne på området.

Lærlingelønnen er aftalt mellem arbejdsgiverorganisationen og den faglige organisation på området.

Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet, får du også lærlingeløn på grundforløbet. Hvis du ikke har det, kan du søge SU, hvis du er fyldt 18 år. 

Læs mere i Økonomi under erhvervsuddannelsen

Læs om SU

Skoleoplæringsydelse

Er du i skoleoplæring, får du skoleoplæringsydelse:

  • Under 18 år: Du får 854 kr. om ugen.
  • 18 år og derover: Du får 2.045 kr. om ugen det første år. Derefter stiger ydelsen hvert år, indtil du på fjerde år får 2.930 kr. om ugen.

Arrangementskalender

Se uddannelser med eux og find arrangementer på din ønskede uddannelse.

Eller se alle arrangementer på erhvervsskolerne.