handelselever på skolebænken
Erhvervsuddannelse (EUD)

Handelsuddannelsen

Som handelsuddannet kan du arbejde med handel i mange sammenhænge, herunder især handel mellem virksomheder. På skolen lærer du om salg, indkøb og logistik.

Fakta

Navn:
Handelsuddannelsen
Varighed:
Ca. 3-4 år
Specialer
Handelsassistent (salg), indkøbsassistent, logistikassistent
Adgangskrav:
9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik
Skolepraktik:
Mulighed for skolepraktik
Ny mesterlære:
Mulighed for ny mesterlære
Eux:
Mulighed for eux
Økonomi:
SU og elevløn

En vigtig del af arbejdet går ud på at være med til at skabe værdi for virksomhedens produkter og services, så de kan sælges videre med fortjeneste. Derfor lærer du også at indhente tilbud, sammenligne priser og kvaliteter, arbejde med logistik samt at indkøbe varer i passende mængder.

Som handelsuddannet kan du arbejde i handelsvirksomheder eller starte din egen handelsvirksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om den handel, der foregår mellem virksomheder. Du lærer at repræsentere en virksomhed som mellemhandler mellem den og dens kunder og leverandører.

Du kan afslutte som handelsassistent med speciale i salg eller som indkøbsassistent eller logistikassistent.

 • Handelsassistent med specialet salg: Du lærer om kundeadfærd og forskellige måder at sælge på. Du lærer også forhandlingsteknik og får kendskab til at planlægge salg og tilrettelægge markedsanalyser. Du kan vælge en retning inden for: auto, VVS, stål, træ- og byggematerialer, værktøj og værktøjsmaskiner, landbrugsmaskiner, tekstil og el.
 • Indkøbsassistent: Du lærer om indkøb, fra at processen starter hos en leverandør, til at varen bliver leveret og betalt hos en kunde. Du lærer om import, eksport og internationale betalingsmåder, og du får kendskab til markederne i ind- og udland.
 • Logistikassistent: Du lærer om, hvad det koster at sende og at oplagre varer. Desuden lærer du at tilrettelægge vareforsendelser til flere kunder på en praktisk måde.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af:

 • Et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger
 • Et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb. Du kan vælge mellem flere forskellige specialer.

Figuren viser det fulde uddannelsesforløb, herunder grundforløbets 1. og 2. del.

Fag

På skolen undervises du fx i:

 • Salg
 • Salgsplanlægning
 • Indkøb
 • Logistik
 • Vare- og produktkendskab, afhængigt af dit valgte speciale

Du skal også have fag om forretningsforståelse, kundekommunikation og samarbejde.

Praktik

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter.

Eksamen

Du afslutter hele uddannelsen med en fagprøve og modtager et fagprøvebevis.

Særligt for studenter

Hvis du i forvejen har en gymnasial uddannelse, skal du tage et afkortet grundforløb.

Med en afsluttet højere handelseksamen (hhx) består din uddannelse af et 5-ugers grundforløb efterfulgt af en grundforløbsprøve og et hovedforløb med praktik.

Med en afsluttet studentereksamen (stx), højere teknisk eksamen (htx) eller højere forberedelseseksamen (hf) består din uddannelse af et 10-ugers grundforløb efterfulgt af en grundforløbsprøve og et hovedforløb med praktik.

Se under Adgangskrav og deltagerforudsætninger hvilke fag, du skal gennemføre på det afkortede grundforløb.

Uddannelsessteder

Grundforløbets 1. del kan tages på alle erhvervsskoler. Hvis du allerede ved grundforløbets start ved, hvilken uddannelse du sigter mod, er det en fordel at vælge en skole med en fagretning, der leder mod den ønskede uddannelse.

Grundforløbets 2. del kan tages på forskellige skoler rundt om i landet. Se kortet øverst til højre.

Bemærk: Skoler, der udbyder grundforløbets 2. del, udbyder ofte også uddannelsens hovedforløb, men ikke altid. Tjek skolens hjemmeside.

Læs mere i Hvor foregår erhvervsuddannelsen?

Adgangskrav og deltagerforudsætninger

For at begynde på en erhvervsuddannelses grundforløb skal du altid have opfyldt din undervisningspligt. Det har du, når du har afsluttet folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Adgangskrav til grundforløbet

Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du være vurderet uddannelsesparat.

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Du skal dog altid have opfyldt din undervisningspligt.

Hvis du har en gymnasial uddannelse, opfylder du også adgangskravene.

Adgangskrav ved overgangen til hovedforløbet

Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet skal du have gennemført fagene:

 • Dansk på C-niveau
 • Engelsk på C-niveau
 • Erhvervsøkonomi på C-niveau
 • Afsætning på C-niveau
 • Informationsteknologi på C-niveau

Du skal samlet have opnået et gennemsnit på 2,0 i de anførte fag.

For at starte på uddannelsens hovedforløb skal du desuden have en uddannelsesaftale

Hvis du vælger at gennemføre uddannelsen med eux, er der adgangskrav ved overgangen til den studiekompetencegivende del af eux. For at kunne gå i gang med forløbet, skal du have gennemført fagene:

 • Matematik på C-niveau
 • Dansk C-niveau
 • Engelsk C-niveau
 • Samfundsfag C-niveau
 • Erhvervsøkonomi på C-niveau
 • Afsætning på C-niveau
 • Informationsteknologi på C-niveau
 • Organisation på C-niveau

For at starte på uddannelsens hovedforløb skal du desuden have en uddannelsesaftale.

Særligt for studenter
Er du student, tager du et afkortet grundforløb. Der er følgende krav ved overgangen til hovedforløbet: 

 • Med en afsluttet hhx skal du på grundforløbet udelukkende have gennemført det uddannelsesspecifikke fag.
 • Med en afsluttet stx, htx eller hf skal du på grundforløbet have gennemført fagene erhvervsøkonomi C, afsætning C, informationsteknologi C samt det uddannelsesspecifikke fag.

For at starte på uddannelsens hovedforløb skal du desuden have en uddannelsesaftale.

Deltagerforudsætninger

Med denne uddannelse er det vigtigt, at du:

 • Er god til at tale med mange forskellige mennesker
 • Har sans for handel og salg
 • Er god til tal og til at indgå aftaler
 • Er god til fremmedsprog

Undervisningen er intensiv. Du skal være god til boglige fag.

Som logistikassistent skal du desuden have overblik og være god til at planlægge opgaver.

Ansøgning og optagelse

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på. Måden afhænger af din alder og baggrund, når du starter.

Efter 9. eller 10. klasse

Ansøgningsfristen er 1. marts, hvis du starter på en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse eller inden 1. september året efter, at du er gået ud af skolen. Du ansøger om optagelse gennem www.optagelse.dk. Du får skriftligt svar i slutningen af juni. Læs mere i Ansøgning og optagelse, hvis du går i 9. eller 10. klasse.

Du starter normalt i et grundforløb, der varer 1 år (2 X 20 uger) og omfatter en fagretning. Efter de første 20 uger skal du beslutte, hvilket hovedforløb du vil gennemføre. Læs mere om grundforløb og fagretninger i Grundforløbet på en erhvervsuddannelse.

Med gymnasial eksamen

Hvis du søger optagelse på baggrund af en gymnasial uddannelse, dvs. en afsluttet stx, hhx, htx eller hf, ansøger du også gennem www.optagelse.dk . Erhvervsuddannelserne starter 2 gange om året. Kontakt evt. en erhvervsskole og hør nærmere.

Du starter i et grundforløb, der varer maks. 10 uger, afhængig af hvilken gymnasial uddannelse du har.

Under 25 år

Hvis du er gået ud af skolen for mere end 1 år siden og er under 25 år, ansøger du også gennem www.optagelse.dk. Erhvervsuddannelserne starter 2 gange om året. Kontakt evt. en erhvervsskole og hør nærmere. Læs mere i Ansøgning og optagelse, hvis du er gået ud af skolen.

Du starter din uddannelse med grundforløbets 2. del (20 uger). Læs mere i Erhvervsuddannelse for dig, der er gået ud af skolen.

Over 25 år

Er du fyldt 25 år, skal du kontakte en vejleder eller en erhvervsskole og få vurderet dine kompetencer. Du starter på din uddannelse efter en konkret vurdering. Uddannelsen tilrettelægges individuelt og afhængigt af dine erfaringer. Læs mere i Erhvervsuddannelser for voksne.

Bemærk - praktikvejen

Hvis du har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, kan du vælge at begynde direkte i praktik. Er du under 25 år, skal du dog også gennemføre grundforløbets 2. del. Læs mere i Skolevejen og praktikvejen.

Bemærk - ny mesterlære

Du kan også vælge at tage uddannelsen som ny mesterlære og erstatte det meste af skoleundervisningen på grundforløbet med praktisk oplæring i en virksomhed. Læs mere i Ny mesterlære.

Find en praktikplads

Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. Det kan være vanskeligt, men du kan eventuelt få hjælp af skolen. Læs mere i Sådan søger du praktikplads.

På hjemmesiden www.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen på handelsuddannelsen. Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser.

Hvis du ikke kan finde en praktikplads, har du mulighed for at komme i skolepraktik. Skolepraktikken foregår i et praktikcenter. Læs mere om Skolepraktik.

Uddannelsesaftaler

Der blev i 2015 indgået 347 uddannelsesaftaler i specialet handelsassistent salg, 150 i specialet handelsassistent salg (autobranchen), 116 i specialet indkøbsassistent, 72 i specialet logistikassistent samt 180 i specialet handelsassistent salg (de øvrige brancher tilsammen).

Eux

Du har mulighed for at tage eux i forbindelse med, at du tager din erhvervsuddannelse. Figuren viser det fulde uddannelsesforløb, herunder grundforløbets 1. og 2. del.

Hvis du gennemfører din erhvervsuddannelse med eux, får du det, man kalder 'generel studiekompetence' og bliver ligestillet med personer, der har en gymnasial eksamen. Du kan altså videreuddanne dig på samme vilkår som personer med gymnasial eksamen.

På handelsuddannelsen gennemføres den studiekompetencegivende del af eux som et 1-årigt forløb efter grundforløbet. Derefter tager du uddannelsens hovedforløb. Bemærk, at der er adgangskrav til det studiekompetencegivende år.

Du gennemfører følgende fag på gymnasialt niveau: dansk A, engelsk B, informationsteknologi B, samfundsfag C, organisation C, afsætning C, matematik C og erhvervsøkonomi C. Derudover enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B samt enten erhvervsret C eller andet fremmedsprog C .

Muligheden for eux findes på en række skoler.

Erhvervsuddannelse for voksne

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (euv). Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering, dvs. en vurdering af den uddannelse og erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere. Læs mere om euv i Erhvervsuddannelser for voksne.

For at starte på en euv skal du kontakte en erhvervsskole, der tilbyder uddannelsen. Se kortet øverst til højre.

Hvis du er fyldt 25 år, kan du evt. blive ansat som voksenlærling til en forhøjet lærlingeløn. Læs om muligheder og betingelser i Voksenlærling.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i erhvervsuddannelserne ligger typisk mellem 9.500 kr. og 12.500 kr. om måneden og stiger for hvert år.

Begynder du hovedforløbet med skoleophold, får du ikke løn i den første skoleperiode, medmindre du har en uddannelsesaftale. Du kan søge SU, hvis du er over 18 år.

Er du i skolepraktik, er ydelsen ca. 2.800 kr. pr. måned, hvis du er under 18 år, og ca. 6.800 kr. pr. måned, hvis du er over 18 år.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Jobmuligheder

Som handelsuddannet kan du finde job i handelsvirksomheder. Ud over ansættelse inden for faget har du mulighed for at etablere dig som selvstændig.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figurerne nedenfor viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Engros, auto-reservedele

Andre omfatter få ansættelser i 59 forskellige brancher, herunder nogle uden relation til faget.

Engros, vvs

Andre omfatter få ansættelser i 31 brancher, herunder nogle uden relation til faget.

Engros, jern og stål

De fleste af de meget få nyuddannede (under 100) er beskæftiget med handel med metaller og malme. Andre omfatter enkelte ansættelser i 13 brancher, herunder nogle uden relation til faget.

Engros træ og byggematerialer

Andre omfatter få ansættelser i 38 brancher, herunder nogle uden relation til faget.

Engros, værktøj og værktøjsmaskiner

Engros, landbrugsmaskiner

Hovedparten af de meget få nyuddannede (under 100) er beskæftiget med handel med landbrugsmaskiner. Andre omfatter få ansættelser i 20 brancher, herunder nogle uden relation til faget.

Engros, tekstil

De fleste af de meget få nyuddannede (under 50) er beskæftiget med handel med tekstiler mv. Andre omfatter få ansættelser i 11 brancher, herunder nogle uden relation til faget.

Engros, el-artikler

Hovedparten af de meget få nyuddannede (under 100) er beskæftiget med elektriske motorer, maskiner og andet el-udstyr. Andre omfatter få ansættelser i 10 brancher, herunder nogle uden relation til faget.

Specialet Indkøbsassistent

De fleste nyuddannede er beskæftiget med indkøb og importaktiviteter af beklædning og forbrugerartikler.

Andre omfatter få og enkeltstående ansættelser i 52 brancher med lidt eller ingen relation til faget.

Specialet Logistikassistent

En del nyuddannede er beskæftiget i Forsvaret samt en lang række handelsvirksomheder. Andre omfatter få og enkeltstående ansættelser i 51 brancher med lidt eller ingen relation til faget.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Mere uddannelse

Du er startet på erhvervsuddannelsen efter 31. juli 2015

Har du påbegyndt din erhvervsuddannelse efter 31. juli 2015, vil du efter endt uddannelse bl.a. have adgang til alle erhvervsakademiuddannelser.

Bemærk dog, at din erhvervsuddannelse skal have en normeret varighed på mindst 3 år for at give adgang. Der vil også være krav om specifikke fag og niveauer, du skal have bestået, afhængigt af hvilken erhvervsakademiuddannelse, du søger ind på. Læs mere i Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse.

Du er startet på erhvervsuddannelsen før 1. august 2015

Har du påbegyndt din erhvervsuddannelse før 1. august 2015, gælder der andre regler for adgang til videregående uddannelse. Se dine muligheder i Videre som faglært.

Du kan også efteruddanne dig på deltid med en relevant akademiuddannelse, fx akademiuddannelsen i international transport og logistik og akademiuddannelsen i international handel og markedsføring.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

alle erhvervsuddannelser
alle erhvervsuddannelser

Se en oversigt over alle erhvervsuddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.