Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Arbejdsmarkedsuddannelser er især rettet mod ufaglærte og faglærte. Undervisningen er både praktisk og teoretisk og kan være tilrettelagt på fuld tid eller på deltid.

AMU består af korterevarende kurser, som man kan tage enkeltvis eller stykke sammen efter behov. På den måde kan de passe sammen med et arbejde.

Alle kurserne er kompetencegivende, og nogle af dem giver merit til erhvervsuddannelserne.

Man får et uddannelsesbevis for hvert kursus, man gennemfører.