arbejdsmarkedsuddannelser

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Arbejdsmarkedsuddannelser er primært rettet mod ufaglærte og faglærte. Undervisningen er både praktisk og teoretisk og kan være tilrettelagt på fuld tid eller på deltid.

AMU består af korterevarende kursusforløb, som man kan tage enkeltvis eller stykke sammen efter behov. På den måde kan de passes ind i et arbejdsforløb.

Alle kurserne er kompetencegivende, og nogle af dem giver merit til erhvervsudannelserne.

Man får et uddannelsesbevis for hvert kursus, man gennemfører.

Det koster normalt et mindre beløb at deltage med undtagelse af kurserne inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet.

Man skal heller ikke betale, hvis kurserne tages som led i en grunduddannelse for voksne (GVU) eller er en del af en individuel kompetencevurdering.

Der er mulighed for at søge VEU-godtgørelse, hvis man opfylder de gældende betingelser. Læs om økonomien under de enkelte uddannelser.