Transporterhvervene

Her finder du fælles kompetencebeskrivelser af de uddannelser, der hører under Transporterhvervets Uddannelsesråd.

Uddannelserne beskæftiger sig med transport af gods og personer såvel som det praktiske og logistiske arbejde knyttet til enhver type transport.

Under hver beskrivelse ligger de tilhørende kursusbeskrivelser med tilknyttede hold.