amu i lastbilkran
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Mobile kraner

Området indeholder de certifikatuddannelser, Arbejdstilsynet kræver af kranførere, der betjener mobile kraner.

Fakta

Navn:
Mobile kraner
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2732

Certifikaterne gælder kraner med en løfteevne mellem 8 og 30 tonsmeter, hhv. over 30 tonsmeter. De mobile kraner anvendes typisk ved transport af gods eller til montage, transport og håndtering af materialer i byggebranchen.

Kurserne henvender sig til faglærte chauffører, men også til medarbejdere, der ved siden af oplæring i en virksomhed har taget kurser inden for transportområdet.

Se alle AMU-kurser inden for området Mobile kraner på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Mobile kraner omfatter kurser inden for emnerne:

  • Eftersyn og vedligehold af transportmateriel
  • Kranområdets konkurrenceforhold, organisering og økonomi
  • Kranteknik
  • Levering af kvalitet og service
  • Sundhed, sikkerhed, arbejdsmiljø og adfærd i nødsituationer

Kurserne udbydes typisk af AMU-Centre og tekniske skoler.

Værd at vide

Mobile kraner omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Transporterhvervene.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Mobile kraner er en af flere kompetencebeskrivelser under Transporterhvervets Uddannelsesråd.

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information