amu i national og international personbefordring med bus
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

National og international personbefordring med bus

Området omfatter kurser, som ruster dig til at varetage alle funktioner inden for national og international buskørsel.

Fakta

Navn:
National og international personbefordring med bus
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2220

Du kan tage køretekniske kurser, som lærer dig at håndtere specielle køretøjer som dobbeltdækkerbusser og anhængere, og du kan følge kurser i områder som kommunikation, papirarbejde, renholdelse og vedligehold af køretøjerne.

Kurserne henvender sig til dig, som vil lære at køre forskellige typer busser med passager. Det kan være turistbusser, busser til institutions- eller hotelbefordring eller private busser til befordring af mere end ni personer.

Se alle AMU-kurser inden for området National og international personbefordring med bus på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

National og international personbefordring med bus omfatter kurser inden for emnerne:

  • Eftersyn og vedligehold af turistbusser
  • Kendskab til regler for personbefordring
  • Konkurrenceforhold, organisering og økonomi
  • Levering af kvalitet og service
  • Personbefordring
  • Planlægning og gennemførsel af personbefordring
  • Rationel, hensynsfuld, sikker og energiøkonomisk kørsel
  • Sundhed, sikkerhed, arbejdsmiljø og adfærd i nødsituationer

Kurserne udbydes typisk af AMU-Centre og tekniske skoler.

Værd at vide

National og international personbefordring med bus omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Transporterhvervene.

Varighed

Uddannelserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

National og international befordring med bus er en af flere kompetencebeskrivelser under Transporterhvervets Uddannelsesråd.

AMUkurs.dk.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Sundhed for personbefordringschauffører
Digitale kompetencer til online undervisning
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Personbefordring med bus
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus
Udvidelse af GK for godschauffører
Introduktion til førstehjælp på jobbet
Sikker adfærd - nul arbejdsulykker
Praktik for F/I
Køre- og hviletidsregler
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Transportpapirer inden for vejtransport
Manøvrering, forsikringer og færdselsregler
Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer
Sundhed, sikkerhed, service og logistik
Grundlæggende faglig regning
Kundeservice
Kørsel med vogntog, kategori D/E
Grundlæggende faglig matematik
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Videndeling og læring for medarbejdere
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Kommunikation og kulturforståelse
Konflikthåndtering
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører
Instruktører og elever i praktikcentret
Mål og læring i praktikcentret
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Personbefordring med lille bus
Køreteknik for erhvervschauffører, trin 1
Køreteknik for erhvervschauffører - Ajourføring
Skadestop for erhvervschauffører
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del
Forebyggelse af uheld for erhvervschauffører
Brug af takograf og takografkort
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information