Kursus

Digitale kompetencer til online undervisning

Efter uddannelsen kan du anvende relevante arbejdsredskaber og deltage i online undervisning. Du kan udføre simple handlinger på en læringsplatform og i et online forum f.eks. logge ind, downloade og dele materiale og anvende chat. Du kender din egen rolle i undervisningen synkront såvel som asynkront.

Fakta

Navn:
Digitale kompetencer til online undervisning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 1 dag.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2270
Fagkode:
20996-

-

Målgruppe

Uddannelsen er rettet mod AMU-målgruppen, herunder ufaglærte og faglærte inden for erhvervsuddannelsesområdet.

Mål

Deltageren:- kan anvende udvalgte redskaber (PC, tablet, mobil) som arbejdsredskab ved online undervisning.- kan udføre simple handlinger på en læringsplatform - kan i online forum anvende udvalgte funktioner, f.eks. logge på, dele materialer og anvende chat.- kan skelne mellem synkron og asynkron undervisning og kender forudsætninger og egen rolle ved deltagelse i disse.- har viden om digitale redskaber til læsning og skrivning og kan anvende disse efter behov.

Varighed

Uddannelsens varighed er 1 dag.

Prøver

Der er en skriftlig og praktisk prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.