Kursus

Instruktører og elever i praktikcentret

Deltageren kan handle som instruktør på baggrund af lovgivning, kendskab til interessenter og funktion for praktikcentret og eleverne heri.

Fakta

Navn:
Instruktører og elever i praktikcentret
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2735
Fagkode:
48012-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder eller ønsker at arbejde som praktikcenterinstruktører på erhvervsskolers eller AMU-centres praktikcentre.

Mål

Deltageren kan anvende viden om praktikcenterinstruktørens forskellige roller og funktioner i arbejdet med at oplære elever. Deltageren kan identificere interessenter og dilemmaer for praktikcentrene og kan indgå i et konstruktivt samarbejde. Deltagerne kan anvende indsigt i praktikcentrenes læringsmuligheder til at planlægge og udvikle praktikcentret til gavn for elevernes læring.

Varighed

2 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efterunderviserens vurdering har opnået de mål, som er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.