amu fælleskataloget
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Fælleskataloget

I fælleskataloget finder du AMU-kurser og enkeltfag, som er relevante for flere forskellige brancher.

Fakta

Navn:
Fælleskataloget
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2735

Det kan være kurser i it, kommunikation eller førstehjælp. Eller du kan blive introduceret til et brancheområde.

Kurserne henvender sig til dig, som ønsker flere generelle kompetencer, der kan anvendes i forskellige jobfunktioner.

Se alle AMU-kurser som indgår i Fælleskataloget på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Fælleskataloget omfatter kurser inden for almene emner som:

  • Dansk
  • Dansk som andetsprog
  • Matematik
  • It

Fælleskataloget omfatter også kurser inden for emner som:

  • Produktionsstyring
  • Teambuilding
  • Arbejdsmiljø
  • Virksomhedsøkonomi

Kurserne i det obligatoriske fælleskatalog tilknyttes flere AMU-brancheområder.

De udbydes typisk af erhvervsskoler flere steder i landet.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Få information om AMU-kurserne under Fælleskataloget hos den lokale AMU-udbyder.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
Jobrelateret brug af styresystemer på tablet
Basis brug af tekstbehandling, regneark og filer
Professionel deltagelse i online møder
Billedredigering i medarbejderens jobfunktion
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Sidemandsoplæring
Anvendelse af pivot-tabeller
Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
Introduktion til førstehjælp på jobbet
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
Oprettelse af database til jobbrug
Oprette brugerflader og udskrifter i database
Design og automatisering af regneark
Standardisering af virksomhedens dokumenter
Fletning af dokumenter til masseproduktion
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Anvendelse af præsentationsprogrammer
Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Kunde/leverandørforhold for operatører
Værdibaserede arbejdspladser
Videndeling og læring for medarbejdere
Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion
Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
Brug af pc på arbejdspladsen
Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet
Pc-bruger, hardwareopgradering og tilslutning
Pc-bruger, pc opbygning og funktionsmåde
Pc-bruger, introduktion til programmering
Billedredigering i medarbejderens jobfunktion
Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion
Samarbejde i grupper i virksomheden
Opstillinger og layout i tekst
Indskrivning og formatering af mindre tekster
E-mail til jobbrug
Tekster til nettet - formulering og opbygning
Innovation og kreativ idégenerering
Instruktører og elever i praktikcentret
Mål og læring i praktikcentret
Samspil med kolleger med særlige behov
Kommunikation om kvalitet i virksomheder
Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer
Etablering af teams
Grundlæggende videooptagelse og redigering
Iværksætteri - ny forretningside
Iværksætteri - ny forretningside
Håndtering af uheld og ulykker
Anvendelse af database i jobbet
Samarbejde i teams
Udvikling af sikkerhedskultur i industrien
Uddannelsesplanlægning for medarbejdere
Søg og anvend informationer fra internettet
Introduktion til bæredygtig omstilling
Hygiejne i kunde- og gæstebetjening
Udarbejdelse af publikationer i et dtp-program
Grundlæggende konflikthåndtering
Konflikthåndtering og grundlæggende kommunikation
Konflikthåndtering, kommunikation og adfærd
Oprette og anvende regneark
Anvende regneark til beregninger og præsentation

Uddannelsens veje