Kursus

Etablering af teams

På kurset lærer du at etablere og organisere teams. Du lærer at udarbejde regelsæt for teams og beskrive et teams handlingsplan.

Fakta

Navn:
Etablering af teams
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2735
Fagkode:
48395-

-

Målgruppe

Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Mål

Efter gennemført uddannelse kan deltageren på et grundlæggende niveau medvirke til at etablere og organisere teams ud fra virksomhedens mål og rammer, herunder definere teamets grænseflader til organisationen og udarbejde regelsæt for teams. Deltageren kan anvende viden om de organisatoriske, økonomiske og samarbejdsmæssige vilkår, der gør sig gældende ved etablering af teams. Desuden kan deltageren i samarbejde med andre beskrive et teams handlingsplan omhandlende mål og midler for et teams udvikling.

Varighed

2 dage.

Eksamen

Der er en praktisk prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.