Kursus

Uddannelsesplanlægning for medarbejdere

Du lærer aktivt og i samarbejde med andre medarbejdergrupper at indgå i processen omkring formulering af: jobbeskrivelser, arbejdsopgaver, kvalifikationskrav. Du lærer også at medvirke ved medarbejderudviklingssamtaler.

Fakta

Navn:
Uddannelsesplanlægning for medarbejdere
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2735
Fagkode:
49384-

-

Målgruppe

Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Mål

Deltageren har kendskab til virksomhedsstrategiske mål og anvendelse af enkle metoder til uddannelsesplanlægning. Deltageren kan aktivt og i samarbejde med andre medarbejdergrupper indgå i processen omkring formulering af: Jobbeskrivelser Arbejdsopgaver Kvalifikationskrav Deltageren kan endvidere medvirke ved planlægning af medarbejderudviklingssamtaler i forbindelse med uddannelsesplanlægning.

Varighed

2 dage.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.