Kursus

Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)

Deltageren får styrket sin evne til at agere på det danske arbejdsmarked gennem en øget viden om det danske arbejdsmarked, herunder de formelle og uformelle regler, som finder anvendelse i dagligdagen på danske arbejdspladser.

Fakta

Navn:
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Maksimal varighed: 5 dage. Varigheden kan afkortes, hvis det vurderes, at deltageren kan nå målene på kortere tid.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2270
Fagkode:
48569-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til ufaglærte og faglærte personer, med dansk som andetsprog.

Mål

Deltageren har et basalt kendskab til regler, aftaler, rettigheder og pligter vedrørende eksempelvis løn, ferie og sygdom, der er relevante for den pågældende branche og generelt på arbejdsmarkedet.   Deltageren kender til de karakteristiske træk ved det danske arbejdsmarked og den branche, som de arbejder eller skal arbejde indenfor.   Deltageren har kendskab til typiske måder at organisere arbejdet på inden for den relevante branche/det relevante jobområde, herunder typiske relationer og omgangsformer mellem ledere og medarbejdere og kollegaer imellem.   Deltageren har en elementær forståelse for de arbejdsmiljø- og sikkerhedskrav, der er gældende for branchen/jobområdet, og deltageren kan derfor udføre arbejdsopgaver under hensyn til disse krav.

Varighed

Maksimal varighed: 5 dage. Varigheden kan afkortes, hvis det vurderes, at deltageren kan nå målene på kortere tid.

Prøve

Der er en mundtlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.