amu obligatorisk fælleskatalog
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Obligatorisk fælleskatalog

I det obligatoriske fælleskatalog finder du AMU-kurser og enkeltfag, som indgår i AMU-forløb for alle brancher.

Fakta

Navn:
Obligatorisk fælleskatalog
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2270

Kataloget rummer tværgående og generelle uddannelser inden for emner som fx arbejdsmiljø, ergonomi, it samt faglig læsning og regning.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Det obligatoriske fælleskatalog omfatter kurser inden for almene emner som:

  • Dansk
  • Dansk som andetsprog
  • Matematik
  • It

Fælleskataloget omfatter også kurser inden for emner som:

  • Produktionsstyring
  • Teambuilding
  • Arbejdsmiljø
  • Virksomhedsøkonomi

Kurserne i det obligatoriske fælleskatalog tilknyttes alle AMU-brancheområder.

De udbydes typisk af erhvervsskoler flere steder i landet.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Få information om kursernes indhold på uddannelsesstedet.

Uddannelsens veje