arbejdsmarkedsuddannelser

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Arbejdsmarkedsuddannelser er primært rettet mod ufaglærte og faglærte. Undervisningen er både praktisk og teoretisk og kan være tilrettelagt på fuld tid eller på deltid.

AMU består af korterevarende kursusforløb, som man kan tage enkeltvis eller stykke sammen efter behov. På den måde kan de passes ind i et arbejdsforløb.

Alle kurserne er kompetencegivende, og nogle af dem giver merit til erhvervsudannelserne.

Man får et uddannelsesbevis for hvert kursus, man gennemfører.