Køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen

Her finder du fælles kompetencebeskrivelser for de uddannelser, der hører under Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen.

Inden for området kan man både beskæftige sig med at fremstille mad, vejlede om ernæring eller betjene spisende gæster.

Under hver beskrivelse ligger de tilhørende kursusbeskrivelser med tilknyttede hold.