Køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen

Her finder du fælles kompetencebeskrivelser for de uddannelser, der hører under Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen.

Inden for området kan man både beskæftige sig med at fremstille mad, vejlede om ernæring eller betjene spisende gæster.

Under hver beskrivelse ligger de tilhørende kursusbeskrivelser med tilknyttede hold.

 

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.

VEU-center
VEU-center

- én indgang til kurser og efteruddannelse.

Realkompetencer - buschauffor
Realkompetencer - buschauffor

Vurdering af kompetencer til arbejdsmarkedsuddannelser.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Erhvervsuddannelser for dig, der er fyldt 25.

Voksenuddannelsesstøtte
Voksenuddannelsesstøtte

Deltagerbetaling og VEU-godtgørelse.