amu i mad til grupper med varierede behov for ernæring
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Mad til grupper med varierede behov for ernæring

Du beskæftiger dig med at fremstille god og sund hverdagsmad til mange mennesker. Det kan være elever, patienter, beboere eller andre borgere, der får mad fra storkøkkener.

Fakta

Navn:
Mad til grupper med varierede behov for ernæring
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2286

Du lærer om alle led i processen, fra planlægning og indkøb af råvarer til produktion og kontakt med brugeren, men også om kvalitetssikring, rengøring og egenkontrol. Uanset om du fremstiller mad til syge eller raske, har du fokus på at sammensætte en ernæringsrigtig kost og skabe gode rammer om måltidet. Andre emner kan være forebyggelse af madspild og kendskab til mærkning af fx økologiske og vegetariske produkter.

Kurserne henvender sig til faglærte ernæringshjælpere, ernærings- og køkkenassistenter og køkkenledere, men også til ufaglærte, der arbejder i institutions- og storkøkkener. Du kan også have en baggrund som cater, kok eller smørrebrødsjomfru.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Mad til grupper med varierede behov for ernæring omfatter kurser inden for emnerne:

  • Dokumentation og kvalitetsvurdering i mad og måltider i køkkener
  • Faglig formidling, rådgivning og vejledning
  • Hygiejne, rengøring og fødevaresikkerhed
  • Indkøb og lagerstyring i køkkener
  • Planlægning, produktion og distribution af hverdagsmad
  • Samarbejde, kommunikation og videndeling i køkkener
  • Økonomistyring og administration i køkkener

Kurserne udbydes typisk af erhvervsskoler flere steder i landet.

Værd at vide

Mad til grupper med varierede behov for ernæring omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Få mere at vide

Mad til grupper med varierede behov for ernæring er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
Sundere måltider til patienter/borgere
Praktikvejledning af ernæringsassistenter
Anvendelse af nye tilberedningsmetoder
Service og faglig formidling omkring måltidet
Kalkulation inden for institutionskøkkenområdet
Mad til unge på høj- og efterskoler
Mellemmåltider - sunde og velsmagende
Råvarekvalitet i fødevareproduktion
Tilberedningsmetoder i institutionskøkkener
Kostlære
Diæt- og allergikost
Grøn kost
Kostplanlægning i forhold til småbørn
Diæter ved fysiologiske forandringer
Ernæring og sundhed
Ernæring - fedt og psyke
Sensorisk anretning med værtskab
Bæredygtighed i storkøkkener
Mad og måltider til forskellige brugergrupper
Mad til børn - sunde børn
Børn og mellemmåltider
Mad i børnehøjde - for små og mellemstore børn
Sensorik - kvalitet, smag og behag
Fremstilling af mad med kulinarisk kvalitet
Madlavningstekniske egenskaber i madfremstilling
Smagen i centrum
Indpakning af maden- emballage og mærkning
Bagning med surdej i produktionskøkkener
Service i institutionskøkkener - kunden i centrum
'Mad som i gamle dage' for storkøkkener
Salg og markedsføring inden for madproduktion
Take-away koncept for produktionskøkkener
Prisberegning i den daglige madproduktion
Optimering af produktionen i institutionskøkkener
Brugerdreven mad- og måltidsudvikling
Teknologi i den daglige madproduktion
Håndtering og styring af madvarer i storkøkkenet
Fra strategi til praksis i institutionskøkkener
Sund og velsmagende mad til voksne
Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen
Sundere smørrebrød
Mad til turen
Gårsdagens overproduktion
Inspirationskøkkenet i daginstitutioner og SFO
Hygiejne for fødevarehåndtering under bagatelgræns
Råvarer i køkkenet
Grundlæggende ernæring og måltidsplanlægning
Ledelse af hygiejne og egenkontrol
Mad og motion
Ernæring og Økologi med Spisemærket
Forny måltidet med sundere råvarer
Årstidernes råvarer i måltiderne
Grundlæggende madproduktion
Grundlæggende kost- og menuplanlægning
Kostberegning og vejledning
Økologi i den daglige madproduktion
Omlægning til økologisk madproduktion
Indførelse af økologi i storkøkkener
Måltider med særligt indhold af næringsstoffer
Reducering af madspild
Kød som råvare i madproduktionen
Alt godt fra fisk i storkøkkener
Sundere kager og desserter i madproduktionen
Produktionskøkken - service og brugerbetjening
Helhedsforståelse i produktionskøkkener
Inspirerende mad til vegetarer og veganere
Diæter med energireduceret kost
Diæter og ernæringsterapi 1
Diæter og ernæringsterapi 2
Råvarens egenskaber i madhåndværket 1
Råvarens egenskaber i madhåndværket 2
Patogene mikroorganismer i risikoanalyse
Planlægning og fremstilling af måltider
Produktion og kvalitetsudvikling af måltider
Måltidsmærket - planlægning af madproduktionen
Praktikvejledning af ernæringsassistentelever
Bæredygtighed i storkøkkener
Kalkulation ved produktion af mad
Driftsoptimering i madproduktion
Reduktion af madspild 2
Økologi i den daglige madproduktion
Omlægning til økologisk madproduktion
Strategi for indførelse af økologi i madproduktion
Take-away koncept i daglig madproduktion
Tilberedningsmetoder i madproduktion
Mad til vegetarer og veganere
Danske madretter fra 1900-tallet
Mellemmåltider til store brugergrupper
Sundere smørrebrød
Grundlæggende ernæring og sundhed
Professionelle opskrifter og portionsstørrelser
Grundlæggende kostberegning
Brugerdreven måltidsudvikling
Mad til børn - sunde børn
Diæter ved velfærdssygdomme
Diæter og ernæringsterapi 2
Diæter ved allergi og fødevareintolerance
Service og brugerbetjening omkring måltidet
Sensorisk anretning
Salg og markedsføring inden for madproduktion
Sensorisk analyse
Optimering i madproduktion
Råvarens egenskaber i madhåndværket 2
Reduktion af madspild 1
Måltidsplanlægning 1
Måltidsplanlægning 2
Måltider til småtspisende 1
Måltider til småtspisende 2
Bagning med surdej i køkkener
Kvalitetsudvikling af måltider
Måltidsplanlægning - småbørn
Råvarernes madlavningstekniske egenskaber
Sundere kager og desserter i køkkener

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Produktionshygiejne 1
Internationalisering af mad
Leve-bo miljø - brugeren i centrum
Måltider til ældre, nu og i fremtiden
Skolemad - et måltid i skolen
Diætetik - avanceret
Ernæringslære - avanceret
Kostlære og vurdering - avanceret
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Det økologiske køkken
Den personlige uddannelses- og jobplan
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Sidemandsoplæring
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver
Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
Innovativ gastronomi i hotel og restauration
Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I)
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Brød og madbrød med fibre og fuldkorn
Introduktion til førstehjælp på jobbet
Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre
Det klimavenlige køkken
Praktik for F/I
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
Oprettelse af database til jobbrug
Standardisering af virksomhedens dokumenter
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
Menusammensætning
Lunt og varmt køkken i cafeteria og kantine
Anretning af mad i cafeteria og kantine
Tilberedning og servering for patienter
Kommunikation og konflikthåndtering - service
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Forandringsparathed ved produktionsomlægning
Grundlæggende faglig matematik
IT og produktionsstyring for medarbejdere
Etablering af selvstyrende grupper
Kommunikation i teams
Værdibaserede arbejdspladser
Videndeling og læring for medarbejdere
Faglig læsning
Salat og salatbar i madfremstilling
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Brug af pc på arbejdspladsen
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Almen fødevarehygiejne
Almen fødevarehygiejne for F/I
Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
Samarbejde i grupper i virksomheden
Anvend informationer fra internettet til jobbrug
Grundlæggende rengøringshygiejne
Administrativ behandling af afskedigelsessager
Ressourcestrømme og affaldshåndtering
Rengøringsmidler og materialekendskab
Opstillinger og layout i tekst
Indskrivning og formatering af mindre tekster
Administrative opgaver i salgsarbejdet
Administrative opgaver i indkøbsarbejdet
Fødevarehygiejne og egenkontrol
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Danske egnsretter på menuen
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information