Voksenuddannelsesstøtte
Artikel

Økonomi under AMU

Hvordan hænger økonomien sammen, hvis du vil deltage i AMU?

Som hovedregel er der en mindre deltagerbetaling på arbejdsmarkedsuddannelserne. I forskellige situationer kan kurserne være gratis.

Er du i beskæftigelse eller selvstændig, kan du desuden søge VEU-godtgørelse for tab af løn, når du deltager i AMU. 

Er du ledig, kan du - afhængigt af din baggrund og situation - få jobrettede kompetencer på AMU, samtidig med at du beholder dine dagpenge.

Fold alle afsnit ud

Det koster et AMU-kursus

Når staten yder tilskud, koster det normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag at deltage i AMU-kurser. Prisen gælder for ufaglærte og faglærte og kaldes også for 'normprisen'.

det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen bortfalder også, hvis du:

Deltagerbetaling afhængig af uddannelsesbaggrund

Deltagerbetalingen kan afhænge af din uddannelsesbaggrund. Hvis du har en videregående uddannelse, skal du normalt betale fuld pris for at deltage i et AMU-kursus.

Har du en videregående uddannelse, kan uddannelsesstedet oplyse dig om deltagerbetaling. Kender du kursets fagkode, kan du slå prisen op i databasen Opslag af kursuspriser for personer med videregående uddannelse.

VEU-godtgørelse

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vejledning om økonomi under AMU

Uddannelsesstedet kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Som ledig kan du få information om økonomi under AMU på dit jobcenter eller hos det lokale VEU-center, der kan henvise dig til vejledning på en relevant erhvervsskole.