Voksenuddannelsesstøtte
Artikel

Økonomi under AMU

Hvordan hænger økonomien sammen, hvis du vil deltage i AMU?

Som hovedregel er der en mindre deltagerbetaling på arbejdsmarkedsuddannelserne. I nogle situationer kan kurserne være gratis.

Er du i beskæftigelse eller selvstændig, kan du søge VEU-godtgørelse for tab af løn, når du deltager i AMU. 

Er du ledig, kan du - afhængigt af din baggrund og situation - få jobrettede kompetencer på AMU, samtidig med at du beholder dine dagpenge.

Fold alle afsnit ud

Det koster et AMU-kursus

Hvis du er ufaglært eller faglært, koster det normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag at deltage i AMU-kurser.

det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen bortfalder også, hvis du:

Deltagerbetaling afhængig af uddannelsesbaggrund

Deltagerbetalingen kan afhænge af din uddannelsesbaggrund. Hvis du har en videregående uddannelse, skal du normalt betale fuld pris for at deltage i et AMU-kursus.

Har du en videregående uddannelse, kan uddannelsesstedet oplyse dig om deltagerbetaling. Kender du kursets fagkode, kan du slå prisen op i databasen Opslag af kursuspriser for personer med videregående uddannelse.

VEU-godtgørelse

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning. Ved fjernundervisning forstås undervisning, hvor mere end 75 % af undervisningen er tilrettelagt som fjernundervisning.

Tilskud fra kompetencefonde

Arbejder du under en overenskomst, kan du evt. søge tilskud fra kompetencefonde. Det kaldes selvvalgt uddannelse, fordi du selv vælger kurser inden for dit område.

Kompetencefonden giver tilskud til kurser, der er relevante for din branche. Reglerne for selvvalgt uddannelse er fastlagt i den overenskomst, du er omfattet af. De er forskellige fra overenskomst til overenskomst.

Tjek din virksomheds overenskomst, og tal med din faglige organisation eller tillidsrepræsentant om mulighederne.

Vejledning om økonomi under AMU

Uddannelsesstedet kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Som ledig kan du få information om økonomi under AMU på dit jobcenter.