amu i reception, servering og service
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Reception, servering og service

Området indeholder kurser for medarbejdere i restaurationer, cafeer, hoteller, kroer, konferencecentre, barer, klubber samt feriecentre, wellnesscentre mv. Overalt handler det om at tage ansvar for, at gæsten føler sig velkommen og får en god oplevelse.

Fakta

Navn:
Reception, servering og service
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 118 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2279

Du kan specialisere dig inden for et felt. Det kan fx være viden om vin eller digitale bookingsystemer. Du kan også få generelle kompetencer inden for gæstebetjening og værtskab og udvide dine kompetencer, så du kan varetage opgaver på tværs i din organisation.

Kurserne henvender sig til faglærte og ufaglærte, evt. privatuddannede tjenere og receptionister, bartendere og baristaer samt assistenter på hotel- og fritidsområdet. Desuden personer, der ønsker grundlag for at søge autorisation til at arbejde som dørmand ved diskoteker, barer, restauranter mv.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Reception, servering og service omfatter kurser inden for emnerne:

  • Bararbejde og barista
  • Dørmandsarbejde
  • Intern kommunikation og samarbejde
  • Kommunikation i gæstebetjeningen
  • Opdækning og afrydning
  • Receptionen
  • Servering
  • Service ved gæstefaciliteter
  • Service ved rengøring af produktions- og gæsteområder
  • Wellness og oplevelse

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Reception, servering og service omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Få mere at vide

Reception, servering og service er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation
Revenue Management ved gæstebetjening
Smagsoplevelsen af drikkevaren i samspil med maden
Skab serviceoplevelser sammen med gæsten
Kalkulation ved gæstebetjening
Alverdens vine og gæstebetjening
Ultimative vinoplevelser og gæstebetjening
Præsentation af menuer
Baren
Service og gæstebetjening ved konferencer
Servering og gæstebetjening ved selskaber
Servering af vin
Fremstilling og servering af kaffe, kakao og te
Servering af øl, drinks og alkoholfrie drikke
Menuvejledning ved gæstebetjening
Bæredygtighed på hotel & restaurant
Servering og service i restauranten
Servering og service ved a la carte
Anvendte fagudtryk for tjenere
Servering af øl i restaurationsbranchen
Kaffe og te inden for restaurationsbranchen
I frontlinjen i receptionen
Data- og bookingsystemer i receptionen
Branchejura og erstatning i hotelbranchen
Branchejura/myndighedskrav i restaurationsbranchen
Kommunikation i serviceorienteret gæstebetjening
Kulturforståelse anvendt i gæstebetjening
Turisme i gæstebetjeningen
Salg og service i gæstebetjening
Service og værtskab på hotel og restaurant
Branchekorrespondance i receptionen
Receptionens innovative serviceydelser
Branding og afsætning i receptionen
Takt og tone i gæstebetjeningen
Samarbejdet bag service i gæstebetjeningen
Samarbejdet om værtskabet på hotel og restaurant
Gæstebetjening ved klager i receptionen
Service og gæstebetjening af turister
Performance i servering
Valg af vine til menu og gæster
Serviceorienteret betjening af gæster
Rundt om konflikter med gæsten 1
Rundt om konflikter med gæsten 2
Vagt- og elevplanlægning på hotel og restaurant
Trivsel og sikkerhed på hotel og restaurant - 1
Trivsel og sikkerhed på hotel og restaurant - 2

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere
Den personlige uddannelses- og jobplan
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Praktikvejleder i hotel- og restaurationsbranchen
Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I)
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Kommunikation og konflikthåndtering for vagter
Introduktion til førstehjælp på jobbet
Praktik for F/I
Økonomistyring i virksomheder
Oprettelse af database til jobbrug
Standardisering af virksomhedens dokumenter
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Møde- og konferencetilrettelæggelse
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Videndeling og læring for medarbejdere
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Brug af pc på arbejdspladsen
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Almen fødevarehygiejne
Almen fødevarehygiejne for F/I
Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
Personligt salg - kundens behov og løsninger
Anvend informationer fra internettet til jobbrug
Grundlæggende rengøringshygiejne
Rengøringsmidler og materialekendskab
Service i rengøringsarbejdet
Indskrivning og formatering af mindre tekster
Administrative opgaver i salgsarbejdet
Administrative opgaver i indkøbsarbejdet
Hygiejne for fødevarehåndtering under bagatelgræns
Markedsføring i praksis
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Iværksætteri - fra idé til forretningsplan
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Menu engineering til spisestedets menukort
Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Voksenuddannelsesstøtte
Voksenuddannelsesstøtte

Deltagerbetaling og VEU-godtgørelse.

Realkompetencer - buschauffor
Realkompetencer - buschauffor

Vurdering af kompetencer til arbejdsmarkedsuddannelser.

Erhvervsuddannelser for dig, der er fyldt 25.