amu i reception, servering og service
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Reception, servering og service

Området indeholder kurser for medarbejdere i restaurationer, cafeer, hoteller, kroer, konferencecentre, barer, klubber samt feriecentre, wellnesscentre mv. Overalt handler det om at tage ansvar for, at gæsten føler sig velkommen og får en god oplevelse.

Fakta

Navn:
Reception, servering og service
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2279

Du kan specialisere dig inden for et felt. Det kan fx være viden om vin eller digitale bookingsystemer. Du kan også få generelle kompetencer inden for gæstebetjening og værtskab og udvide dine kompetencer, så du kan varetage opgaver på tværs i din organisation.

Kurserne henvender sig til faglærte og ufaglærte, evt. privatuddannede tjenere og receptionister, bartendere og baristaer samt assistenter på hotel- og fritidsområdet. Desuden personer, der ønsker grundlag for at søge autorisation til at arbejde som dørmand ved diskoteker, barer, restauranter mv.

Se alle AMU-kurser inden for området Reception, servering og service på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Reception, servering og service omfatter kurser inden for emnerne:

  • Bararbejde og barista
  • Dørmandsarbejde
  • Intern kommunikation og samarbejde
  • Kommunikation i gæstebetjeningen
  • Opdækning og afrydning
  • Receptionen
  • Servering
  • Service ved gæstefaciliteter
  • Service ved rengøring af produktions- og gæsteområder
  • Wellness og oplevelse

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Reception, servering og service omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Få mere at vide

Reception, servering og service er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
Restaurantledelse 1
Restaurantledelse 2
Revenue Management ved gæstebetjening
Smagsoplevelsen af drikkevaren i samspil med maden
Kalkulation ved gæstebetjening
Præsentation af menuer
Servering af vin
Servering af øl, drinks og alkoholfrie drikke
Menuvejledning ved gæstebetjening
Anvendte fagudtryk for tjenere
Servering af øl i restaurationsbranchen
Branchejura og erstatning i hotelbranchen
Branchejura/myndighedskrav i restaurationsbranchen
Kulturforståelse anvendt i gæstebetjening
Turisme i gæstebetjeningen
Salg og service i gæstebetjening
Service og værtskab på hotel og restaurant
Branchekorrespondance i receptionen
Receptionens innovative serviceydelser
Service og gæstebetjening af turister
Valg af vine til menu og gæster
Serviceorienteret betjening af gæster
Sikker genåbning - sikker fremtid
Vagt- og elevplanlægning på hotel og restaurant
Trivsel og sikkerhed på hotel og restaurant - 1
Trivsel og sikkerhed på hotel og restaurant - 2
Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation
Barista-, kaffe- og theoplevelser
Håndtering af konflikter og klager fra gæsten 1
Håndtering af konflikter og klager fra gæsten 2
Værtskab og oplevelser på hotel og restaurant 1
Værtskab og oplevelser på hotel og restaurant 2
Kommunikation og serviceorienteret gæstebetjening
Servering og service i restauranten
Vinoplevelser 1
Vinoplevelser 2
Servering og betjening ved selskab og konference
Data- og bookingsystemer i receptionen
Skab unikke gæsteoplevelser sammen med gæsten
Service til gæster med funktionsnedsættelse
Sikkerhed i receptionen
Bæredygtighed på hotel og restaurant
Hygiejnefokuseret servering & service i restaurant
Anretningsformer under en epidemi
Selskabs- og konferenceplanlægning under epidemier
Innovative cocktails
Bæredygtighed i værtskab, service og oplevelser

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Lean-kortlægning af værdistrøm i administration
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Nye kunder via viral markedsføring
Introduktion til førstehjælp på jobbet
Praktik for F/I
Oprettelse af database til jobbrug
Standardisering af virksomhedens dokumenter
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Videndeling og læring for medarbejdere
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Brug af pc på arbejdspladsen
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Almen fødevarehygiejne
Almen fødevarehygiejne for F/I
Personligt salg - kundens behov og løsninger
Indskrivning og formatering af mindre tekster
Administrative opgaver i salgsarbejdet
Hygiejne for fødevarehåndtering under bagatelgræns
Valg af markedsføringskanal
Markedsføring i praksis
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer
EUD-Praktikvejledning for den uddannelsesansvarl
Bæredygtighed ift. fødevarer, service & oplevelser

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information