Kursus

Sikkerhed i receptionen

Du kan deltage i forebyggelse af krise- og katastrofesituationer og øge sikkerhedsniveauet. Desuden kan du efterleve planer og instrukser for sikkerhed, katastrofe og evakuering og agere relevant i sådanne situationer i forhold til omgivelserne herunder kan du aflæse gæsters adfærd.

Fakta

Navn:
Sikkerhed i receptionen
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2279
Fagkode:
49447-

-

Målgruppe

Kurset henvender sig til ufaglærte receptionister ønsker at opnå kompetencer og viden inden for sikkerhed på hotel og restaurant og andre erhverv med kundekontakt som receptionist.

Mål

- Du kan på basis af indsigt i relevant lovgivning om beredskabsplaner og evakueringsplaner deltage i forebyggelse af krise-, sikkerhed-, risiko- og katastrofesituationer og hermed medvirke til at øge sikkerhedsniveauet for dig selv og andre. - Du kan forholde dig til gæster og borgers adfærd samt håndtere din egen rolle og reaktion i krisesituationer. - Du kan forholde dig kritisk og give input til planer og instrukser for sikkerhed, katastrofe og evakuering samt agere rationelt, fornuftsbaseret og hensigtsmæssigt i sådanne situationer i forhold til gæster, borger, personale og virksomhedens almene sikkerhed. - Du kan aflæse og vurdere gæsters adfærd og handle mere hensigtsmæssig i forhold til den almene sikkerhed for dig selv, gæster, personale, borger og virksomheden.

Varighed

2 dage

Eksamen

Der er ingen eksamen. Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.