Kursus

Skab unikke gæsteoplevelser sammen med gæsten

Deltageren kan forstå og benytte oplevelsesøkonomiens grundlæggende principper til at skabe mindeværdige serviceoplevelser sammen med gæsten. Deltageren kan afstemme gæstens forventninger og anvende dialogbaseret interaktion i mødet med gæsten. Deltageren kan anvende viden om virksomhedens koncept og produkter og de fem sanser i sensorik til at skabe merværdi og oplevelser sammen med gæsten.

Fakta

Navn:
Skab unikke gæsteoplevelser sammen med gæsten
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2279
Fagkode:
49022-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte), der er beskæftiget med gæstebetjening på hoteller og restauranter.

Mål

Du kan: - afstemme gæstens forventninger og optræde dialogbaseret i din interaktion med gæsten.  - i mødet med gæsten anvende viden om virksomhedens koncept og produkter til at skabe merværdi for gæsten.  - med afsæt i virksomhedens koncept og produkter, benytte de fem klassiske sanser (syns-, høre-, smags-, lugte- og følesansen) i skabelsen af gæsteoplevelser sammen med gæsten. - skabe personlige oplevelser sammen med gæsten, så gæsten får lyst til at komme igen og anbefale virksomheden til andre.

Varighed

3 dage

Eksamen

Der er ingen eksamen. Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.