Kursus

Trivsel og sikkerhed på hotel og restaurant - 1

Kurset giver dig redskaber og praktiske færdigheder til at være rollemodel for anerkendende kommunikation på hotel og restaurant og til at lave supervision, så du kan udvikle og varetage kollegers trivsel og skabe tryg atmosfære for frontpersonalets daglige opgaver med gæstebetjening på hotel og restaurant.

Fakta

Navn:
Trivsel og sikkerhed på hotel og restaurant - 1
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2279
Fagkode:
48589-

-

Målgruppe

Kurset er henvendt til erfarne medarbejdere inden for hotel- og restaurationsbranchen, som har arbejdsopgaver i relation til personalets trivsel og sikkerhed.

Mål

Deltageren kan på hotel og restaurant:- Anvende supervision til udvikling af kollgers trivsel i det daglige arbejde med gæstebetjening.- Fremstå som rollemodel for anerkendende kommunikation i samarbejdet mellem frontpersonalet.- Skabe tryg atmosfære for kolleger i deres daglige arbejdsopgaver med håndtering af gæster.

Varighed

1 dag

Eksamen

Der er ingen eksamen. Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.