Kursus

Bæredygtighed i værtskab, service og oplevelser

Efter kurset kan du anvende viden om bæredygtig udvikling og grøn omstilling i hotel-og restaurantvirksomhed. Du kan se bæredygtige tendenser og muligheder for bæredygtig brancheudvikling. Endvidere kan du kan kommunikere og gæsteforklare om hotellets/restaurantens bæredygtige profil og løsninger til gæster.

Fakta

Navn:
Bæredygtighed i værtskab, service og oplevelser
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2279
Fagkode:
49844-

-

Målgruppe

Kurset retter sig imod faglærte og personer med tilsvarende kompetencer, der arbejder i relation til servering, service og gæstebetjening, og som ønsker inspiration og færdigheder til at arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling. Faglærte kan være tjener, receptionist, gastrom m.fl.

Mål

Du opnår viden om:Bæredygtig udvikling og grøn omstilling i hotel-og restaurantvirksomhedGæsteforklaring om hotellets/restaurantens bæredygtige profil Bæredygtige alternativer til eksisterende praksis i virksomheden Du kan anvende den opnåede viden til at:- Se tendenser og muligheder for bæredygtig brancheudvikling- Kommunikere grønne tiltag og bæredygtige løsninger til gæster og kolleger - Tydeliggøre virksomhedens bæredygtige valg for gæsten - Anvende værktøjer, der kan gøre kursisten til virksomhedens ambassadør for bæredygtighed

Varighed

2 dage.

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.