Kursus

Serviceorienteret betjening af gæster

Den gode serviceoplevelse er et af de største konkurrenceparametre inden for hotel- og restaurationsbranchen - og deltageren vil få kompetencer og redskaber til den rigtige serviceorienteret betjening og til, hvordan gæstens serviceoplevelse kan optimeres.

Fakta

Navn:
Serviceorienteret betjening af gæster
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2279
Fagkode:
48288-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er grundlæggende og retter sig mod medarbejdere, som i betjening af gæster arbejder med serviceoplevelse. Forløbet primært rettet mod frontmedarbejder som fx værter/seater og ufaglærte receptionister og tjenere inden for hotel og restaurantområdet.

Mål

Deltageren kan repræsentere virksomheden og fremstå præsentabel i gæstebetjeningen. Deltageren kan betjene gæster med viden om, hvad "god service" forventes at indeholde inden for hotel- og restaurationsbranchen. Deltageren kan indgå i positiv dialog med gæsten og yde en imødekommende service på det niveau, som virksomheden har fastsat. Deltageren kan afdække gæstens behov og vejlede i virksomhedens ydelser og produkter samt lave mersalg. Deltageren kan anvende viden om de elementer, der påvirker gæstens opfattelse af virksomhedens service til at optimere serviceoplevelsen.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Der er ingen eksamen. Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.