amu i detailforarbejdning og forædling af ferskvarer
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Slagtning, forædling og salg af kød og convenience

Områdets kurser giver kompetencer til hele slagteprocessen fra håndtering af levende dyr til emballering og salg af de færdige produkter.

Fakta

Navn:
Slagtning, forædling og salg af kød og convenience
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2799

Du kan bl.a lære at håndtere redskaber som knive og robotter, og du kan forarbejde kød, fisk og vildt til delikatesse- eller convenienceprodukter. Du kan også lære at rådgive kunder og udføre de daglige rutiner, der er forbundet med egenkontrol og kvalitetssikring.

Kurserne henvender sig til både faglærte og ufaglærte medarbejdere i slagterier, slagterbutikker og supermarkeder. Du kan også være ansat i delikatesseafdelinger, cateringfirmaer, smørrebrødsbutikker eller fisk- og vildtforretninger.

Se alle AMU-kurser inden for området Slagtning, forædling og salg af kød og convenience på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Slagtning, forædling og salg af kød og convenience omfatter kurser inden for emnerne:

  • Forarbejdning af kød-, fisk- og vildtprodukter
  • Forædling af kødprodukter
  • Fødevaresikkerhed, kvalitetssikring og arbejdsmiljø
  • Kundeservice og salg af kød-, fisk- og vildtprodukter
  • Maskinbetjening og teknologianvendelse ved slagtning
  • Modtagelse og slagtning af dyr
  • Opskæring og udbening
  • Planlægning og varebestilling af kød, fisk og vildtprodukter
  • Produktion af convenience food

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Slagtning, forædling og salg af kød og convenience omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Slagtning, forædling og salg af kød og convenience er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Almen fødevarehygiejne
Digitale kompetencer til online undervisning
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Introduktion til førstehjælp på jobbet
Praktik for F/I
HACCP/egenkontrol - operatører i fødevareindustri
Oprettelse af database til jobbrug
Standardisering af virksomhedens dokumenter
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Brug af pc på arbejdspladsen
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Almen fødevarehygiejne for F/I
Opstillinger og layout i tekst
Produktion af convenience food
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Bæredygtighed ift. fødevarer, service & oplevelser
Bæredygtig produktion af mad og fødevarer
Bæredygtig koncept for bager- og slagterbutik
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information