Kursus

Produktion af fedtender

Du kan indgå i almindelige arbejdsprocesser inden for produktion af fedtender. Igennem dette kursus opnår du grundlæggende forståelse for produktionen og den kvalitet som kunden efterspørger. Du kan medvirke i de almindelige arbejdsprocesser inden for afrivning, udskylning og pudsning af fedtender og efterleve basale regler for fødevaresikker i arbejdet som tarmrenser ud fra viden om hygiejne, normer og ergonomi.

Fakta

Navn:
Produktion af fedtender
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2799
Fagkode:
49532-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod faglærte medarbejdere, der er beskæftiget på et tarmrenseri med produktion af fedtender.

Mål

Deltageren kan efter endt kursus:- Indgå i almindelige arbejdsprocesser inden for afrivning, udskylning og pudsning af fedtender- Følge enkle arbejds- og produktbeskrivelser.- Medvirke til at udvælge, anvende og vedligeholde værktøj korrekt til en given arbejdsproces.- Efterleve basale regler for fødevaresikkerhed i arbejdet som tarmrenser ud fra viden om hygiejne, normer og ergonomi.

Varighed

10 dage

Eksamen

Ingen eksamen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.