Kursus

Bæredygtig koncept for bager- og slagterbutik

Efter kurset kan du deltage i at analysere, tilpasse og videreudvikle butikkens indretning, koncept og sortiment i forhold til bæredygtighed. Du kan beskrive butikskoncepter og deres forskellige styrker og svagheder. Du kan tilpasse sortiment og indretning ud fra en forståelse for trends og bæredygtighed.

Fakta

Navn:
Bæredygtig koncept for bager- og slagterbutik
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2267
Fagkode:
49845-

-

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod faglærte samt medarbejdere med lignende kompetencer, der beskæftiger sig med fx planlægning, produktion og salg i bageri/konditori & gourmetslagterbutik.

Mål

Du opnår viden om: - Butikkens overordnede koncept og formulering af en bæredygtig profil for butikken- Udvikling af konkrete bæredygtige butikskoncepter og varesortimentDu kan anvende den opnåede viden til at:- Tilpasse og videreudvikle butikkens koncept og sortiment med fokus på bæredygtighed.- Identificere trends i samfundet og indarbejde disse ved udvikling af sortiment og indretning med bæredygtig profil

Varighed

2 dage.

Eksamen

Der er en prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.