Kursus

Introduktion til opskæring af gris

Du kan under vejledning udføre udbening og udskæring af fersk kød til videre forarbejdning samt håndtere værktøj korrekt i forhold til skæreopgaven. Du kan følge gældende forskrifter for sikkerhed og ergonomi ved skæreopgaven og efterleve gældende forskrifter for personlig og produktionsmæssig hygiejne. Du vil opnå kendskab til slagteriets arbejdsgang og arbejdsproces i tarmafdeling, opskæring, skærestue og slagtergang.

Fakta

Navn:
Introduktion til opskæring af gris
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2799
Fagkode:
49582-

-

Målgruppe

Nye medarbejdere uden uddannelse som industrislagtere på slagteriet.

Mål

 Deltageren kan:- under vejledning udføre udbening og udskæring af fersk kød til videre forarbejdning- håndtere værktøj korrekt i forhold til skæreopgaven følge gældende forskrifter for sikkerhed og ergonomi ved skæreopgaven  - efterleve gældende forskrifter for personlig og produktionsmæssig hygiejneDeltageren har:- Viden om arbejdsgangen og arbejdsprocessen i tarmafdeling, opskæring, skærestue og slagtergang

Varighed

3 dage

Eksamen

Der er en praktisk prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.