Kursus

Patogene mikroorganismer i risikoanalyse

Med kurset opnår du viden og færdigheder, som gør dig i stand til at bidrage til opretholdelse af fødevarehygiejne/-sikkerhed i storkøkkenet i forbindelse med alle faser af madproduktionen - og at udarbejde og effektuere handleplaner ved tilbagekaldelse af madprodukter, som I selv har produceret i køkkenet.

Fakta

Navn:
Patogene mikroorganismer i risikoanalyse
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2286
Fagkode:
20877-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte, som arbejder med egenkontrol, risikoanalyse og madproduktion samt rengøring i store køkkener og har kompetencer, der svarer til AMU-kurserne "Almen fødevarehygiejne" og "Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen".

Mål

Du opnår viden, som gør dig i stand til:- At redegøre for behovet for prøveudtagninger og miljøprøver på baggrund af en risikoanalyse.- At redegøre for følgende grupper af mikroorganismer:1) Ikke sporedannede; campylobacter, listeria, salmonella, yersinia, e-coli (vtec), staphylococcus aureus.2) Sporedannede; bacillus cereus, clostridium botulinum, clostridium perfringens3) Virus; fx norovirus.4) Parasitter; fx anisakis larven.5) Gær- og skimmelsvampe; fx mug På baggrund af denne viden opnår du færdighed i:- At anvende viden om sygdomsfremkaldende mikroorganismer, f.eks. listeria, til opretholdelse af fødevarehygiejne og -sikkerhed ved modtagelse, tilvirkning, produktion og opbevaring af mad.- At udarbejde handleplan for tilbagekaldelse af egne producerede madprodukter.

Varighed

2,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.